Vihdoin: Kännykän käytöstä ulkomailla perittävät lisämaksut poistuvat EU:ssa

Matkapuhelimen käytöstä ulkomailla perittävät verkkovierailumaksut, eli roaming-maksut poistuvat EU:ssa kesäkuussa 2017. Euroopan parlamentti on hyväksynyt televiestintää koskevan lakipaketin. Samalla vahvistettiin myös verkon neutraaliutta koskevia sääntöjä.

Uusien sääntöjen myötä verkkovierailujen, eli toisessa EU-maassa matkapuhelimella soittamisen, tekstiviestien lähettämisen ja mobiiliverkon käyttämisen, lisämaksut poistuvat EU-maissa 15.6.2017 alkaen.

Ennen roaming-maksuista luopumista niiden hintoja alennetaan niin, että 30.4.2016 alkaen verkkovierailun lisämaksut saavat olla enintään viisi senttiä minuutilta, kaksi senttiä viestiltä tai viisi senttiä siirretyltä megatavulta.

Saapuvien puheluiden vastaanotosta perittävän lisämaksun enimmäismäärästä päätetään myöhemmin tämän vuoden aikana. Puhelun vastaanottamisen odotetaan olevan myös jatkossa huomattavasti soittamista edullisempaa.

Väärinkäytösten estämiseksi operaattorit voivat poikkeustilanteissa edelleen periä maksun, jonka on kuitenkin oltava pienempi kuin nykyiset maksut, "reilun käytön" ehtojen mukaisesti. Toisin sanoen esimerkiksi suomalaisasiakas ei voi hankkia ulkomailta edullisempaa liittymää Suomessa jatkuvasti käytettäväksi. Komissio ja viestintäviranomaiset määrittelevät reilun käytön yksityiskohdat myöhemmin.

Roaming-maksujen poiston lisäksi parlamentti päätti uusista säännöistä verkkoliikenteen neutraliteettia koskien. Vahva neutraliteetti ei uusissa säännöissä toteudu, vaan operaattoreille jäi sääntöihin porsaanreikä. Neutraliteetti toteutuu siltä osin, ettei operaattori voi keinotekoisesti hidastaa tiettyjen palveluiden, kuten esimerkiksi Netflixin käytössä olevaa kaistaa. Kuitenkin operaattorit voiva halutessaan tarjota tietyille palveluille, kuten vaikkapa juuri Netflixille tai muulle vastaavalle, erillistä nopeampaa kaistaa. Operaattorit voisivat siis esimerkiksi myydä erityisiä ”Netflix-ystävällisiä” liittymiä, mutta nämä lisäkaistat eivät saa vaikuttaa yleisen verkkoyhteyden tehokkuuteen.

Neutraliteettisäännöissä on olemassa poikkeus, eli liikenteen estäminen tai hidastaminen voi tulla kyseeseen oikeuden päätöksen, lain noudattamisen tai verkon ruuhkautumisen tai verkkohyökkäysten estämisen vuoksi. Liikennettä saa rajoittaa vain niin kauan kuin se on välttämätöntä.

Parlamentin jäsenet onnistuivat varmistamaan, että internetyhteyden tarjoajien on kerrottava uusille asiakkailleen internetyhteyden arvioitu latausnopeus. Mikäli ilmoitettu nopeus ei toistuvasti vastaa todellista nopeutta, asiakkaalla on oikeus korjaustoimiin, esimerkiksi sopimuksen purkuun tai kompensaatioon. Kansallisten viestintäviranomaisten, eli Suomessa Viestintäviraston, tehtävänä on päättää siitä, milloin eroavaisuudet nopeuksissa rikkovat sopimusta.