Uusi verkkokauppa Teknavi.com

Autoilevan vapunjuhlijan muistilista – älä hyppää rattiin epävarmana

Suomalaiset suhtautuvat ehdottoman kielteisesti rattijuopumukseen. Juhlapäivinä, joihin liittyy alkoholinkäyttöä, on hyvä muistaa pitää kuningas alkoholi pois liikenteestä. Yhdessä on myös hyvä päättää, kuka on kuljettaja, eikä kaverin anneta tarttua rattiin kännissä.

Promillerajat liikenteessä
Suomen rikoslain mukaan moottorikäyttöisen ajoneuvon kuljettaja syyllistyy rattijuopumukseen, jos hänen verensä alkoholipitoisuus on ajon aikana tai välittömästi sen jälkeen vähintään 0,5 promillea. Törkeän rattijuopumuksen raja on 1,2 promillea. Rattijuopumus moottorikäyttöisellä ajoneuvolla määritellään rikokseksi riippumatta siitä syyllistyykö siihen maastossa, järven jäällä, tiellä tai missä tahansa.

Muut päihteet
Kuljettaja syyllistyy rattijuopumukseen myös, jos hän on käyttänyt huumausainetta. Veressä ei saa ajon aikana tai heti sen jälkeen olla käytetyn huumausaineen vaikuttavaa ainetta tai sen aineenvaihduntatuotetta (pois lukien lääkevalmiste, jota kuljettajalla on oikeus käyttää). Myös muut huumaavat aineet kuin alkoholia tai tällaisten aineiden ja alkoholin yhteiskäyttö luokitellaan päihteiksi, joiden käyttö voi olla rangaistavaa.

Rattijuopumukseen liittyvät rangaistukset
Rattijuopumuksesta on rangaistuksena sakkoa tai vankeutta enintään kuusi kuukautta. Törkeästä rattijuopumuksesta saa vähintään kuusikymmentä päiväsakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta. Mahdolliset vamman- tai kuolemantuottamukset lisäävät rangaistuksen kokonaismäärää. Viranomaisella on myös oikeus määrätä rattijuoppo ajokieltoon ja ottaa häneltä ajokortti pois joko määräaikaisesti tai pysyvästi. Rattijuoppo voi menettää myös oikeudet liikenne- ja autovakuutuskorvauksiin. Hän on velvollinen maksamaan itse kaikki tutkimus- ja oikeudenkäyntimaksut ja on korvausvelvollinen myös vakuutusyhtiölle.

Miten alkoholi vaikuttaa ajamiseen?
Alkoholi heikentää kuljettajan selviytymistä nopeutta ja tarkkuutta vaativissa tilanteissa. Reaktiot hidastuvat, arviointivirheet lisääntyvät ja onnettomuusriski kasvaa. Rattijuoppo on mukana joka viidennessä liikennekuolemassa. Onnettomuuksissa kuolee useimmiten rattijuoppo itse tai hänen matkustajansa. Keskimäärin joka kymmenes kaikista rattijuopumusonnettomuuksissa kuolleista on sivullisia. Tyypillinen rattijuopon liikenneonnettomuus on ulosajo. Seuraukset ovat yleensä vakavia, koska rattijuopot eivät yleensä käytä turvavyötä. Vuosittain poliisi nappaa kiinni lähes 20 000 rattijuoppoa.

Alkoholin poistuminen kehosta
Alkoholi poistuu verestä palamalla. Maksa polttaa puhdasta alkoholia yhden gramman tunnissa kymmentä kehon painokiloa kohden. Alkoholi palaa tasaisella nopeudella, eikä esimerkiksi saunominen tai kahvinjuonti sitä nopeuta. Veren alkoholipitoisuus riippuu henkilön painosta ja nestepitoisuudesta. Naisilla alkoholiannos nostaa veren alkoholipitoisuutta miehiä enemmän kehon pienemmästä nestemäärästä johtuen. Veren alkoholipitoisuuden nostamiseksi yli rattijuopumuksen promillerajan (0,5 promillea) tarvitaan keskimäärin kolme alkoholiannosta. Alkoholiannos (esim. pullo keskiolutta, 12 cl viiniä tai 4 cl viinaa) sisältää 12–14 grammaa alkoholia. Yhden alkoholiannoksen palaminen verestä kestää noin kaksi tuntia. Myös krapula alentaa ajokykyä ja tarkkaavaisuutta liikenteessä.

Entä pyörällä?
Myös polkupyörän ja muiden moottorittomien ajoneuvojen kuljettaminen liikenteessä päihtyneenä on kielletty, koska tienkäyttäjän tarkkaavaisuus tai huolellisuus alentuu päihtymyksen seurauksena. Moottoritonta ajoneuvoa alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena kuljettava voidaan tuomita liikennejuopumuksesta moottorittomalla ajoneuvolla. Promillerajaa ei ole asetettu, mutta poliisi puuttuu asiaan, mikäli tuiskeessa oleva pyörällä sotkija sotkee muuta liikennettä.

Vappuna vesille?
Vapun aurinkoinen sää saattaa kannustaa korkkaamaan myös veneilykauden. Veneilemään ei pidä ryhtyä päihtyneenä ja vesillä tulisi koko veneseurueen käyttää aina oikein puettuja pelastusliivejä. Turvalliseen veneilyyn kuuluu myös muiden veneilijöiden ja vallitsevien sääolosuhteiden huomioonottaminen sekä venereitistä kotiin jääville ilmoittaminen.

Lähteet: Liikennevirasto, Liikenneturva, Poliisi, Pähdeklinikka