Tesla Autopilot 8.0 julki – jatkossa tutka kertoo mitä auton pitää tehdä

Sähköautovalmistaja Tesla on julkistanut uuden 8.0-version ohjelmistostaan. Merkittävimmät uudistukset kytkeytyvät Teslan Autopilotiin eli auton ajoa avustaviin tai siitä vastaaviin järjestelmiin.

Uusi ohjelmistoversio on tulossa päivityksenä Tesloihin kahden viikon päästä.

Teslan mukaan uudistettu Autopilot käyttää kehittyneempää tutkasignaalin prosessointia luodakseen kuvan ympäröivästä maailmasta Teslan sisältämän tutkan antamien tietojen perusteella. Tarvittava tutka löytyy kaikista Tesla-autoista lokakuusta 2014 alkaen.

Teslan mukaan alun perin sen lisäämä tutka oli tarkoitettu vain lisäsensoriksi pääasiassa käytettävien kameran ja kuvaprosessointijärjestelmän rinnalle, mutta tarkan harkinnan jälkeen Teslalla uskotaan nyt tutkaa voitavan käyttää pääasiallisena ohjaavana sensorina ilman, että tiedoille vaaditaan kameran näkemää vahvistusta.

Tesla on saanut osakseen kasvavia paineita kesällä raportoidun kuolonkolarin jälkeen. Tapauksessa kuski toimi väärin luottaessaan Teslan järjestelmiin, jotka eivät havainneet edessä kaistan yli kääntyvää rekkaa ja sen perävaunua. Nyt Teslan mukaan päivitettyjen järjestelmien olisi pitänyt estää kuolemaan johtaneet vammat tapauksessa.

Teslan mukaan tutkaan tukeutumisen kannalta ongelmallista on asioiden tunnistaminen ja niin sanottujen väärien hälytysten estäminen. Tutkan tiedoissa kaikki metallinen näyttää peililtä ja toisaalta puusta tai muovista olevat esteet ovat lähes lasin tavoin näkymättömiä tutkalle. Metalliset esineet voivat myös näkyä tutkassa huomattavasti kokoaan suurempina signaalin voimistuessa niiden kaarevista muodoista – juomatölkki voikin yhtäkkiä olla tutkassa suuri, mutta silti sen takia ei kannata jarruttaa, Tesla kertoo.

8.0-ohjelmistoversiossa Tesla Autopilotin tutkakykyjä onkin parannettu selvästi. Tutka tunnistaa eri tiellä olevat esteet paremmin, osaa erottaapaikallaan olevat ja liikkuvat esteet tarkemmin sekä ottaa huomioon tien yläpuolella olevat liikennemerkit ja muut rakenteet. Viimeisin on Teslan mukaan vaikein rasti, sillä tien yläpuoliset asiat voivat helposti tutkalla tarkistellen näyttää esteiltä tiellä.

Tesla aikookin hyödyntää laajasti autojensa keräämää tietoa luodakseen tietokannan tutkan tiedoista sekä tien yläpuolisista asioista. Jos samasta paikasta vastaavilla tutkatiedoilla useat autot ajavat läpi jarruttamatta, oppii Teslan järjestelmä myös toimimaan paikassa tällä tavalla.

Teslan tietojen osoittaessa väärät jarrutukset tietyissä tilanteissa vähäisiksi alkaa auto tehdä varovaisiajarrutuksia vain tutkan tietoja käyttäen, vaikka kamera ei havaitsisikaan edessä olevaa estettä. Jarrutusvoimaa kasvatetaan suhteessa edessä olevan kolarin todennäköisyyteen. Teslan mukaan tämä toimintatapa ei välttämättä estä kolareita täysin, mutta pienemmät nopeudet johtavat todennäköisesti vähemmän vakaviin onnettomuuksiin.

– Tämän nettovaikutus yhdistettynä faktaan tutkan näkemisestä läpi lähes kaikista visuaalisista esteistä on, että auton tulisi lähes aina jarruttaa oikein vaikka UFO laskeutuisi maantielle olemattoman näkyvyyden oloissa, Teslan julkistusmerkinnässä todetaan.

Tesla käyttää tutkasignaaliaan myös havaitsemaan edellä mahdollisesti liikkuvan kahden auton toiminnan ja osaa jarruttaa niidenjarruttaessa tai pysähtyessä, vaikkei ihminen edes vaikkapa sankan sumun edellä edes pystyisi edessä olevaa autoa havaitsemaan.

Tutkan Autopilot-käytön lisääntymisen lisäksi Teslan uusi ohjelmistopäivitys sisältää myös muita uudistuksia, yhteensä pitkälle yli 200 kappaletta.

Tesla ottaa muun muassa tiukemman linjan Autopilotinsa automaattisen ohjauksen Autosteer-toimintoon. Autosteeriä ei voi esimerkiksi enää ottaa käyttöön uudelleen ennen pysähtymistä, jos kuski on toistuvasti jättänyt huomioimatta varoitukset. Varoituksista myös viestitään aiempaa näkyvämmin, muun muassa valkoisena vilkkuvana näyttöruudun reunuksena.

Lisäksi toisaalta normaalissa ajotilassa automaattiset ajotoiminnot tulevat apuun onnettomuuksissa. Jos onnettomuus näyttää varmalta, ottaa auto jatkossa käyttöön Autosteer-ohjauksen, ja automaattijarrutus voi avittaa kuskin jarruttamista vaaratilanteissa.