Uusi verkkokauppa Teknavi.com

Nämä asiat hallitsevat Suomen liikennesuunnittelua – digitaalisuus korostuu tulevaisuudessa

Liikenne- ja viestintäministeriö on antanut raportin liikenteen kannalta tärkeimmistä kehityskohteista tulevaisuudessa. Suurimmiksi ja merkittävimmiksi muutoksiksi nimetään teknologian ja digitalisaation kehittyminen, jotka tulevat määrittelemään liikennesuunnittelua tulevaisuudessa.

Suomi on aina ollut avoin ja kiinnostunut teknologian muutoksista. Asenne antaa myös mahdollisuuden nousta edelläkävijäksi uusien, globaalisten teknologisten ratkaisujen käyttöönotossa ja soveltamisessa. Suomen vahvuuksina nähdään muun muassa korkea koulutustaso, ICT-osaaminen ja toimiva yhteistyö yksityisen ja julkisen sektorin välillä.

Selvitysryhmän mukaan nykyistä järjestelmää ei ole tarpeen muuttaa siksi, että se toimisi huonosti. Muutokset ovat tarpeen, jotta pystytään vastaamaan liikenteen tuleviin haasteisiin ja muutoksiin.

Suunnitelmien seuraava askel olisi liikenteen hybridivaihe, jossa perinteinen liikenne ja digitaaliset ratkaisut yhdistyvät. Automatisaatio ja sähköistyminen tulevat lisääntymään ja perinteiset turvallisuusriskit pienenevät. Toisaalta uusia haasteita nähdään tietosuojaan ja digitaalisten järjestelmien luotettavuuteen liittyvissä asioissa.

Tiedon lisäksi keskeisinä nähdään muun muassa saavutettavuus, hinnoittelu, verotus ja sääntely. Liikenteen perusrakenne tulee raportin mukaan kehittymään ensisijaisesti kysynnän mukaan. Tällöin yhteiskunnan haasteeksi jää huolehtia myös harvaan asuttujen alueiden tarpeista. Muutosten aikaansaaminen edellyttämä rahoitus tulisi koostumaan sekä julkisesta että yksityisestä rahoituksesta.

Pidemmän tulevaisuuden tähtäimessä on kehittää Helsingin metropolialueen nopeita liikenneyhteyksiä, jotka yhdistyisivät samaan työssäkäyntialueeseen Pietarin, Tallinnan ja Tukholman kanssa. Asutuskeskittymien ulkopuolella asuminen olisi mahdollista nykyisin keinoin nopeilla tietoliikenneyhteyksillä.

Lähde: Liikenne- ja viestintäministeriö