Vastaa ja voita kaasuauto käyttöösi

Teknavin 15. tuotantokauden toinen katsojakilpailu on käynnissä. Vastaamalla oikein alla olevaan kysymykseen osallistut arvontaan, jonka palkintona on Skoda Octavia G-Tec -kaasuauto kahdeksi viikoksi käyttöösi.

Kilpailu on päättynyt maanantaina 23.4. klo 12. Voittajaan otetaan yhteyttä henkilökohtaisesti.

Ehdot:
Käyttäjä on henkilökohtaisesti vastuussa ajoneuvosta ja sitoutuu allekirjoituksellaan näihin ehtoihin. Käyttäjällä tulee olla voimassa oleva ajokortti ja riittävä ajotaito ja käyttäjä sitoutuu noudattamaan ajaessaan erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Käyttäjä ei saa luovuttaa autoa ulkopuoliselle.
Käyttäjän tulee palauttaa auto siinä kunnossa kuin se on luovutettu auton luovutuspaikkaan, jollei muusta palautuspaikasta ole erikseen sovittu. Käyttäjä sitoutuu käyttämään autoa vain sille tarkoitetulla tavanomaisella tavalla ja niin ettei Gasumin maine vaarannu auton epäasiallisen käytön vuoksi. Auton käyttäminen lainvastaisiin tarkoituksiin, hinaukseen, kilpailuihin tai niiden harjoituksiin, ajo-opetukseen sekä jäällä ajamiseen virallisesti merkittyjen jääteiden ulkopuolella on kielletty. Autoa ei saa viedä Suomen rajojen ulkopuolelle Tupakointi ja kotieläinten kuljetus autossa on kielletty.
Käyttäjä vastaa aina täysimääräisesti käyttöaikana aikana auton käyttämisestä aiheutuneista pysäköinti- ja pysäköintivirhemaksuista, yksityisen pysäköinninvalvonnan maksuista, ylikuormamaksuista, rikesakoista, ylinopeudesta ja muusta liikennerikoksesta tai rikkomuksesta aiheutuneesta sakosta, tietullimaksusta sekä ruuhkamaksusta. Käyttöoikeus sisältää auton polttoaineen eli biokaasun ja vakuutuksen.
Käyttäjän on välittömästi ilmoitettava Gasumille autoon käyttöaikana tulevasta viasta tai autoa kohdanneesta vahingosta. Autoa kohdanneesta rikoksesta, liikennevahingosta sekä henkilö- ja eläinvahingosta on aina ilmoitettava heti myös poliisille. Vahinkotilanteessa käyttäjän on aina täytettävä kirjallinen vahinkoilmoitus Gasumille. Omavastuu: 2000 €. Omavastuu veloitetaan jokaisesta vahingosta erikseen.

Kuva: Mikko Autio

Teknavin uudet 15. tuotantokauden jaksot esitetään maanantaisin klo 22.35 MTV3-kanavalla. Jo esitetyt jaksot sekä lisää ohjelman aiheista löydät osoitteesta www.teknavi.fi.