Uusi verkkokauppa Teknavi.com

Huawei esitteli kunnianhimoisen pilvistrategiansa – haluaa kaikkien alojen taustavoimaksi

Monille Huawei on tuttu älypuhelimistaan, tableteistaan ja nettitikuistaan – ja nyt viimeisten vuosien kovan kasvun jälkeen Huawei- tai Honor-puhelin löytyy yhä useammasta taskusta Suomessakin.

.Huawein liiketoiminnasta enemmistö on kuitenkin muuta kuin näitä kuluttajille tarkoitettuja laitteita: verkkoja ja muuta tekniikkaa operaattoreille sekä ratkaisuja yrityksille. Erityisesti nämä osat olivat esillä kolmipäiväisessä ja yli 20 000 osallistujan Huawei Connect 2016 -jättitapahtumassa Shanghaissa, johon myös Teknavin sisältöyhteistyökumppani Mobiili.fi osallistui.

Huawein liiketoiminnasta enemmistö on muuta kuin älypuhelimia ja muita vastaavia laitteita. Verkkoyhtiönä se on Nokiaa ja Ericssonia suurempi, minkä lisäksi ratkaisut yrityksille ovat myös kasvava osa bisnestä

Mielenkiintoisesti Huawei on nykyään mobiilialalla ainoa toimija, joka tarjoaa merkittävissä määrin niin 1) laitteita 2) verkkoja kuin myös 3) palveluja ja ratkaisuja yrityksille pilvipohjalta.

Ja Huawei on erittäin suuri toimija kokonaisuudessaan näiden yhdistelmänä. Älypuhelimissa Huawei on maailmassa TOP5:ssä ja mobiileissa verkoissa se on jo liikevaihdoltaan suurin maailmassa ohi Ericssonin ja Nokian. Jatkossa nyt aiempaa vahvemmin pilvestä lisää kasvua hakevat Huawein yritysratkaisut voivat kasvaa sille yhä merkittävämmäksi kolmanneksi alueeksi mobiililaitteiden sekä verkkojen ohella.

Huawein yksi toimitusjohtajista Ken Hu esitteli Connectin lavalla Huawein pilvistrategian, joka perustuu eri aloille räätälöityihin ratkaisuihin sekä kumppanuuksiin.

Koko Huawein yrityspalvelujen kokonaisuudessa yhdistävänä lankana kaikessa on kuitenkin nyt pilvipalvelut, joihin laitteilla verkkojen kautta saa yhteyden.

Lisäksi kuten jo viime vuosina on nähty, yhä kehittyneempi teknologia ja sen ohessa pilvipalvelut tulevat aivan kaikille aloille – myös Huawei puhuu ”eri alojen pilvistä” (industry cloud) yritysasiakkailleen.

Huawei Connect 2016:ssa oli esillä laaja skaala eri alojen yrityksilel suunnattuja ratkaisuja, joissa Huawei on kumppaneidensa ohella mukana tavalla tai toisella.

Myös Huawein jättitapahtuma itsessään osoittautuikin hyväksi ilmentymäksi siitä, kuinka pitkälle Huawein lonkerot yltävät. Tapahtuma oli niin suuri ja esillä teknologiaa ja ratkaisuja niin lukemattomille liiketoiminnan alueille, että kokonaisuuden hallinta oli jo vaikeaa. Niin turvallisuuteen ja videovalvontaan, liikenteeseen, koulutukseen, energia-alalle, pankeille, älykkäisiin kaupunkeihin, verkkoyhteyksien tarjoajille, mediataloille, valmistukseen tehtaissa kuin myös monille muille aloille oli tarjolla omia ratkaisujaan.

Huawei itse toimittaa muun muassa yhteysratkaisujen lisäksi paikallisen ja pilvessä sijaitsevan kapasiteetin yhdistäviä hybridipilviratkaisuja, joita se myy itse ja myös kumppaneiden, kuten operaattoreiden kautta, eri asiakkaille.

Kumppanuuksia ja yhteistyötä korostettiin Huawei Connectissa.

Pilven ja eri palvelujen yhdistymisen myötä myös kumppanuuksien merkitys kasvaa. Eri liiketoiminnan alojavaltaavan pilven ohella kullakin osa-alueellla solmittavat kumppanuudet olivat toinen Huawei Connectin kantava teema. Huawein tärkeistä kumppaneista pääsivät esiin osana tapahtumaa muun muassa Intel, HGST, SAP, Accenture, Infosys ja OpenStack.

– Pilvi on muuttamassa kaiken, summasi Ken Hu, yksi Huawein kolmesta pääjohtajasta.

– Me näemme muutoksen uudelleensyntymisen prosessina. Mille tahansa liiketoiminnalle Pilvi 2.0 -aikakaudella, muutos tuo toivoa. Ja toiminnan kautta voimme luoda tulevaisuuden, paalutti Hu Huawein vahvan näkemyksen pilvipalvelujen yhä kasvavasta roolista jatkossa.

Yritysratkaisujen pilven ohella Huawein verkkojen osalta esillä Connectissa oli esineiden internetin NB-IOT ja odotus tulevista 5G-verkoista.