Uber kehottaa asiakkaitaan vaikuttamaan taksialan muutokseen – yli 100000 ladannut sovelluksen Suomessa

Liikenne- ja viestintäministeriö on esitellyt Liikennekaari-hankkeen, jonka tavoitteena on uudistaa liikkumista Suomessa, muun muassa taksi- ja kyydinjakamispalveluiden osalta. Ministeriö toivoo nyt palveluiden käyttäjiltä palautetta liikenteen tulevaisuutta koskien.

Liikennekaarenehdotus ottaa kantaa, kuinka nykyistä taksimarkkinaa voitaisiin avata kilpailulle ja luoda tulevaisuuteen katsova sääntely uusille liikkumisen muodoille, kuten uberPOP-kyydinjakopalvelulle. Blogissaan Uber kertoo kannattavansa ministeriön ehdotuksen tavoitteita ja uskovansa, että ehdotus parantaisi luotettavien ja edullisten liikkumisvaihtoehtojen saatavuutta Suomessa.

Uber-sovelluksen on Suomessa ladannut jo yli 100 000 käyttäjää. Uberin mukaan useampien vaihtoehtojen tarjoaminen lisää kuluttajien valinnan varaa liikkumisen osalta. Uberin blogikirjoituksessa mainitaan, että kilpailuviranomaiset ympäri maailman, mukaan lukien Suomi, Tanska, Ranska, Saksa, Italia, Irlanti, Norja, Espanja, Iso-Britannia ja EU-tason päättäjät, ovat osaltaan tukeneet innovatiivisia liikkumispalveluita toteamalla, että uusien palveluiden ja vaihtoehtojen tuominen markkinoille on kuluttajien eduksi.

Osana Liikennekaarta ehdotetaan, että ammattimainen matkustajien kuljettaminen vaatisi taksiluvan jatkossakin, mutta tämän luvan saaminen olisi aiempaa joustavampaa ja helpompaa ehdot täyttäville hakijoille. Lisäksi olisi mahdollista harjoittaa pienimuotoista toimintaa, esimerkiksi kyydinjakoa, aina 10 000 euroon saakka vuosittain ilman erillistä liikennelupaa. Tämä voisi tuoda monille ihmisille mahdollisuuden ansaita lisää tai ryhtyä kuljetusalan yrittäjiksi.

Liikennekaari-hankkeelle voi antaa palautetta joko pikaisesti avoimella kysymyksellä tai hieman laajemmin 25 kohdan kyselyllä.