Tämän operaattoriin liikkuvaan laajakaistaan ollaan tyytyväisimpiä

Liikkuvan laajakaistan osalta Elisalla / Saunalahdella on Suomen tyytyväisimmät asiakkaat, kertoo EPSI Ratingin tuore tutkimus.

Sekä yksityis- että yritysasiakkaiden osalta liikkuvan laajakaistan osalta Elisa / Saunalahti oli myös ainoa kolmesta operaattorista, joka asiakastyytyväisyyttään paransi vuotta aiemmasta.

EPSIn tutkimus tyytyväisyydestä laajakaistaan.

Kiinteässä laajakaistassa kärkeen nousi ryhmä ”muut operaattorit”, joka käsittää Elisaa, DNA:ta ja Soneraa pienempiä paikallisia kiinteää laajakaistaa tarjoavia operaattoreita.

– Yksityisasiakkaat pitävät Elisaa selkeästi parhaana liikkuvan laajakaistan palvelunlaadussa ja kiinteänkin osalta Elisa on suurista toimijoista paras. Elisan imago koetaan parhaaksi ja erityisesti luotettavuus on tärkeässä roolissa, toteaa EPSI itse tutkimustuloksista.

Kokonaisuutena kaikilta osin laajakaistapalveluiden palvelunlaatu koettiin vuonna 2016 EPSI-tutkimuksessa kauttaaltaan aiempaa heikommaksi. Samalla kuitenkin valitusten määrä on laskenut.

– Erot operaattoreiden välillä tulevat enemmän palvelusta, kuten aloitteellisuudesta sekä asiakkaiden ajan tasalla pitämisessä sekä hinnoittelusta, joissa on parantamisen varaa, kertoo EPSI.