Täällä DNA:n 3G-verkko sulkeutuu ensimmäisenä - alasajo alkaa toukokuussa

DNA:n 3G suljetaan ensimmäisenä Hyvinkäällä toukokuussa – vanhasta tekniikasta luopuminen vapauttaa taajuudet 4G- ja 5G-käyttöön

DNA aloittaa 3G-verkkonsa sulkemisen vaiheittain vuoden 2023 aikana, ja ensimmäisenä 3G-verkosta luovutaan toukokuussa 2023 Hyvinkäällä.

Ensimmäisen kerran DNA tiedotti jo vuonna 2021 tulevasta 3G-verkon alasajosta. Sulkemista on DNA:n mukaan valmisteltu suunnittelu- ja laboratorioympäristöissä jo vuosia, ja toimenpiteitä testattu yksittäisillä tukiasemapaikoilla ennen laajemman alasajon aloitusta. Hyvinkään 3G-verkkojen sulkemisen jälkeen verkon alasajo tulee etenemään alueellisesti.

”Käytännössä verkon sulkeminen etenee vaiheittain, alue kerrallaan. Etenemisestä Hyvinkään jälkeen tullaan tiedottamaan myöhemmin lisää. Yleisellä tasolla voi kuitenkin todeta, että emme voi enää taata 3G-verkon laajaa toimivuutta alasajoprojektin käynnistymisen jälkeen missään, vaikka paikoitellen 3G-verkko saatetaan pitää päällä verkon palveluoptimoinnin takia vielä jonkin aikaa”, kertoo DNA:n radioverkkojohtaja Jarkko Laari.

”Helmikuussa enää noin sata hyvinkääläistä liittymää käytti 3G-dataa kuukauden aikana. Luku sisältää sekä yksityis- että yritysliittymät. Näissäkin tapauksissa joku on saattanut vahingossa lukita puhelimensa 3G-tilaan, joten mikäli asut Hyvinkäällä, ja nykyaikaisen puhelimesi näytöllä näkyy yhä säännöllisesti 3G-symboli, kannattaa puhelimen asetukset tarkistaa”, Laari kertoo.

Hyvinkään suljettavan 3G-verkon alueella on peitoltaan vastaava 4G-kuuluvuus, joten mobiilidatapalvelut eivät heikkene verkon sulkemisen myötä – itse asiassa päinvastoin. 3G-sulkeminen vapauttaa taajuuksia, jotka päästään myöhemmin ottamaan uudempien verkkoteknologioiden käyttöön. Samalla verkon rakenne yksikertaistuu yhden 3G-kerroksen poistuessa ja resursseja vapautuu tehokkaampien teknologioiden kehittämiseen.

Muista operaattoreista Elisa on jo aloittanut 3G-verkkonsa alasajon: verkko on nyt maaliskuussa suljettu jo Hämeenlinnassa. Niin DNA, Elisa kuin Telia ovat kertoneet sulkevansa 3G-verkkonsa vuoden 2023 loppuun mennessä.

DNA:n ja Telian yhteisesti omistaman Suomen Yhteisverkon (SYV) 3G-verkon sulkeminen Itä- ja Pohjois-Suomessa alkaa kuitenkin vasta vuoden 2024 alussa.

3G-verkon alasajon myötä vapautuu taajuuksia 4G- ja 5G-yhteyksien käyttöön sekä muille uusille tekniikoille.

DNA:n mukaan vuoden 2022 lopulla 3G-verkossa siirrettiin enää vain alle 1 prosenttia DNA:n asiakkaiden käyttämästä mobiilidatasta.

DNA muistuttaa myös, että 3G-verkkoja suljetaan laajasti myös muualla maailmassa, mikä on hyvä huomioida matkustettaessa. Joissain maissa on päätetty myös 2G-verkon alasajosta tai se on jo suljettu. Esimerkiksi Yhdysvalloissa monilla operaattoreilla on käytössä enää 4G- ja 5G-verkot.

3G:tä uudempi verkkoteknologia tukiasemineen on myös siirrettyyn datamäärään nähden merkittävästi 3G-tekniikkaa energiatehokkaampaa. DNA:n 4G-verkon peitto on jo liki 100 prosenttia suomalaisista ja 5G-verkon väestöpeitto oli vuoden 2023 alussa yli 80 prosenttia.

”Nyt on hyvä hetki varmistaa, että oma päätelaite tukee 4G- tai 5G-tekniikkaa. Lähes kaikki mobiililaitteet, jotka eivät tue 4G-yhteyksiä, ovat malliltaan hyvin vanhoja, tyypillisesti ainakin 5–10 vuoden ikäisiä” Laari toteaa.

Vanhat laitteet, jotka eivät tue 4G- tai 5G-verkkoa, siirtyvät käyttämään 2G-verkkoa 3G-verkon sulkeutuessa. Tämä tarkoittaa todennäköisesti merkittävää hidastumista datansiirtonopeudessa. DNA:n mukaan hidastuminen ei kuitenkaan ole välttämättä merkityksellistä hyvin vähäisesti dataa siirtävien laitteiden kuten riistakameroiden kohdalla.