Uusi verkkokauppa Teknavi.com

Näitä sovelluksia Suomessa käytetään eniten

Suomalaiset viettävät yhä enemmän aikaa älypuhelimien ja sosiaalisen median parissa. Sosiaalisen median palveluista käytetään eniten YouTubea, Facebookia ja WhatsAppia. Nousussa on myös Instagram. DNA:n tutkimuksen mukaan älypuhelin on nyt jo neljällä viidestä suomalaisesta. Ahkerimmin ja monipuolisimmin älypuhelimiaan käyttävät Apple-puhelinten omistajat.

DNA:n vuotuisen Digitaalinen elämäntapa -tutkimuksen mukaan suomalaiset ovat yhä ahkeria facebookaajia. Facebookia käyttää 75 prosenttia tutkimukseen vastanneista. Käyttäjistä valtaosa on naisia ja heistä yli puolet kertoo käyttävänsä Facebookia lukuisia kertoja päivässä.

Viestintäsovelluksista suosituin ja useimmin käytetty on WhatsApp, jota käyttää 59 prosenttia kaikista vastaajista. 15—24 -vuotiaista 94 prosenttiakertoo viestittelevänsä WhatsAppilla säännöllisesti. Snapchat-sovelluksen käyttö puolestaan on vielä pienehkön piirin juttu, mutta käyttö on aktiivista. Yli puolet käyttäjistä avaa Snapchatin vähintään kerran päivässä.

– Sosiaalisen median viestintäsovellukset ovat vauhdilla rikastamassa ja osin myös syrjäyttämässä perinteisiä viestintätapoja, kuten tekstiviestiä. WhatsAppin ja Facebook Messengerin käyttäjiä löytyy kaikista ikäryhmistä, kertoo DNA:n tutkimustoiminnasta vastaava osastopäällikkö Niina Hagman.

YouTubea suomalaiset käyttävät viihtymiseen ja ajankuluksi, mutta myös siksi, että sieltä löytyy omaan kiinnostukseen tai harrastukseen liittyvää sisältöä. Käyttäjissä korostuvat miehet.

Inspiraatiota suomalaiset hakevat myös Instagramista. Käyttäjissä korostuvat naiset, nuoret ja Apple-puhelinten käyttäjät. Instagram on Facebookin ohella myös tiheimmin käytettyjä sosiaalisen median palveluita Suomessa.

DNA:n mukaan iPhone-omistajat ovat ahkerimpia ja monipuolisimpia älypuhelinkäyttäjiä.

DNA:n tutkimuksen mukaan suomalaiset ovat lisänneet älypuhelimen käyttöään merkittävästi. Kaikkiaan 30 prosenttia kyselytutkimukseen vastanneesta tuhannesta suomalaisesta kertoo "hiplailevansa" puhelintaan aiempaa enemmän.

Puhelimen käyttö on lisääntynyt tutkimuksen perusteella enemmän kuin mikään muu digitaalinen ajanviete. Myös TV-sisältöjä suomalaiset katsovat selvästi entistä enemmän, niitäkin yhä useammin puhelimella. Erityisesti naiset ovat lisänneet puhelimen käyttöään ja aktiivisuuttaan sosiaalisessa mediassa.

Nuorista lähes puolet kertoo ottavansa mielellään ja nopeasti käyttöön uusia digitaalisia palveluja, vanhimmasta ikäryhmästä vain kuudennes. Vanhimmasta ikäryhmästä yli puolta myös ärsyttää jatkuva uusien digitaalisten palveluiden tulva.

Noin 14 prosenttia suomalaisista on älypuhelimen ”heavy-usereita”, joilla puhelin on kädessä koko ajan tai vähintään 15 minuutin välein. Tässä ryhmässä korostuvat Apple-puhelinten käyttäjät ja 15—24 -vuotiaat vastaajat. Kolmasosa nuorista tunnustaa, että heidän on vaikea irrottautua puhelimestaan.

Noin 15 prosenttia suomalaisista on edelleen puhelimen käytön suhteen hyvin passiivisia: puhelin tulee mieleen lähinnä silloin, kun se soi tai kun siihen tulee viesti. Passiivisten joukossa korostuvat Symbian-käyttöjärjestelmän puhelimen omaavat vastaajat.

DNA:n Digitaalisen elämäntavan tutkimus toteutettiin huhtikuussa 2016 ja siihen osallistui 1036 15—74-vuotiasta suomalaista. Tutkimuksen toteutti Norstat Finland Oy.