Uusi verkkokauppa Teknavi.com

Nämä ovat moottoripyöräonnettomuuksien yleisimmät syyt – myös autoilijoilta kaivataan tarkkuutta

Moottoripyöräilijöiden liikenneturvallisuus on parantunut viimeisen kymmenen vuoden aikana. Kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien määrä on tänä aikana lähes puolittunut ja loukkaantuneiden määrä on laskenut kolmanneksella. Viime vuonna kuoli 17 ja loukkaantui 425 moottoripyöräilijää.

Suurin osa onnettomuuksista tapahtui taajamien ulkopuolella, jossa raportoitiin kolme neljästä kuolemista ja puolet loukkaantumisista. Uhreista neljä kymmenestä menehtyi ulosajoissa ja joka viides kohtaamisonnettomuuksissa. Loukkaantumisista kolmannes tapahtui ulosajoissa ja joka viides samojen ajosuuntien onnettomuuksissa.

Taajamissa tapahtui joka neljäs kuolemista ja puolet loukkaantumisista. Kuolemantapauksista puolet oli kohtaamisonnettomuuksia ja joka neljäs ulosajoja. Loukkaantumisista joka neljäs oli samojen ajosuuntien onnettomuus ja joka viides ulosajoja. Myös risteävien ajosuuntien onnettomuuksissa loukkaantui noin viidennes.

Onnettomuuksissa näkyy selkeästi autoilijan havaintovirhe. Yksittäisonnettomuuksien jälkeen yleisimmin moottoripyöräonnettomuuden aiheuttaa kolmion takaa motoristin eteen ajava auto. Toinen yleinen aiheuttaja on vastaantulevan auton kääntyminen vasemmalle motoristin eteen.

Moottoripyörän hahmottamista vaikeuttavat erityisesti sen etäisyyden ja nopeuden arviointi. Mitä pienempi lähestyvä ajoneuvo on, sitä vaikeammaksi tilanne muuttuu. Tämän takia autoilija syyllistyy usein yliarvioimaan moottoripyöräilijän etäisyyden ja aliarvioimaan nopeuden.

Risteyksessä kohtisuoraan lähestyvä moottoripyöräilijä voi jäädä havaitsematta, jos katse hakee auton kokoista ajoneuvoa. Liityttäessä sivutieltä päätielle, kannattaa päätien havainnointi aloittaa jo ennen risteystä, mikäli se on mahdollista. Tällöin liikenne tulee havainnoitua muutamaan kertaan ja aivot ehtivät rekisteröidä tilanteet. Autoilijoiden on lisäksi havainnoitava taustapeilejä säännöllisesti ja varmistettava, ettei motoristi ole jäänyt katveeseen tai muuten vain huomaamatta ennen kaistanvaihtoa.

Kuva ja lähde: Liikenneturva