Suomalaisten riskitietoisuus on lisääntynyt poikkeusvuosina

LähiTapiola-ryhmän liike- ja kokonaistulos kehittyivät tammi-kesäkuussa positiivisesti. Ryhmän vakavaraisuus säilyi vahvana. Omistaja-asiakkaille maksettiin vahinkovakuutuksen korvauksia alkuvuonna 450 miljoonaa euroa (+13 %). Epävarmuuden sävyttämät viime vuodet ovat lisänneet suomalaisten halukkuutta varautua riskeihin.

LähiTapiolan pääjohtaja Juha Koponen antoi kommentin LähiTapiola-ryhmän puolivuotiskatsauksen yhteydessä, jossa hän totesi muun muassa seuraavan:

”Vuoden 2023 ensimmäistä vuosipuoliskoa ovat leimanneet inflaatio, nousseet korot, Ukrainassa jatkuva sota sekä sijoitusmarkkinoiden toipuminen, joskin useiden riskitekijöiden sävyttämänä. Yleinen epävarmuus on näkynyt LähiTapiolalle myös asiakkaiden kasvaneena halukkuutena puhua riskeistään ja arvioida vakuutusturvansa kattavuutta.”

LähiTapiolalla maksetut korvauskulut ovat jatkaneet kasvuaan. Tähän on vaikuttanut kasvaneiden vahinkomäärien lisäksi myös yleinen inflaatio sekä Kela-korvausten leikkaukset. Kuluttajakäyttäytymistä mittaavien kyselytutkimuksien mukaan kustannusten nousu ja heikentynyt talous ei ole kuitenkaan saanut suomalaisia karsimaan vakuutusturvastaan. Vaikuttaa jopa siltä, että useiden epävakaiden vuosien jälkeen yhä useampi on yhä halukkaampi turvaamaan talouttaan ja varautumaan riskeihin. Tämä on nähty esimerkiksi kasvuna riskihenkivakuutusten kysynnässä. LähiTapiola arvioi, että sote-uudistus sekä esillä olleet ruuhkat terveydenhuollossa ovat vaikuttaneet myös terveysvakuuttamisen kysynnän kasvuun. Suomalaiset pyrkivät myös turvaamaan omaa talouttaan erilaisilla säästöratkaisuilla, kuten säästämällä rahastoihin.

LähiTapiola-ryhmän puolivuotiskatsauksen avainlukuja 1-6/2023 (toteuma 1-6/2022)

  • Maksutulo vahinkoensivakuutus 884 M€, +5,7 % (837 M€)
  • Maksutulo riskihenkivakuutus 75 M€, +6,3 % (71 M€)
  • Säästämisen nettomyynti 123 M€ (-121 M€)
  • Hallinnoidut varat (brutto) 28,6 Mrd€ (26,8 Mrd€)
  • Asiakasmäärä 1 613 000 (1 578 000)
  • Asiakashyvitykset 72 M€ (68 M€)
  • Vahinkovakuutuksen yhdistetty kulusuhde 98,7 % (93,9 %), toimintakulusuhde 31,8 % (30,4 %)
  • LähiTapiola-ryhmän liiketulos 175 M€ (72 M€)
  • LähiTapiola-ryhmän kokonaistulos 255 M€ (-451 M€)

Lue myös: Kyberiskujen uhka kasvaa, mutta samalla kasvaa niihin varautuminen

Seuraa Teknavia sosiaalisessa mediassa! 
Löydät meidät FacebookistaInstagramista ja YouTubesta