Vinkki: Näin luot, poistat ja järjestelet kotiruutuja Android-puhelimellasi

Tällä viikolla jaamme Android-puhelimensa oletustilaan tyytyneille nopean vinkin, jolla laitteen kotiruutuja voi halutessaan järjestellä. Yksittäisten ikonien lisäksihän laitteet sallivat kokonaisten kotiruutujen luomisen, poistamisen ja siirtämisen.

Sovellusikonien siirtely paikasta toiseen pitkän painalluksen avulla lienee kaikille älypuhelinkäyttäjille tuttua. Samaa voi kuitenkin harrastaa myös kokonaisten kotiruutujen kanssa. Huomaathan kuitenkin, että toiminnot ulkoasuineen vaihtelevat hieman puhelimesta ja valmistajasta toiseen.

Pitkä painallus tai näkymää kauemmas siirtävä nipistysele muuttavat kotiruudun muokkaustilaan. Tässä tilassa voit nähdä joko yhden kotiruudun hieman tavallista pienempänä tai vaihtoehtoisesti kaikki kotiruudut rinnakkain. Lisäksi alalaidasta löytyy usein sarja erilaisia kotinäkymiin liittyviä valintoja ja asetuksia.

Kotiruutu muokkaustilassa.

Pitkä painallus kotiruudun tyhjästä kohdasta kaappaa sen käyttäjän hallintaan, minkä jälkeen kyseistä ruutua voi liikutella muiden kotiruutujen ohitse haluamaansa väliin. Lisäksi kultakin kotiruudulta löytyy painike, jonka avulla sen voi merkata ensisijaiseksi kotiruuduksi – toisin sanoen näkymäksi, johon laitteen kotipainike johtaa.

Mikäli kotiruutuja tarvitaan lisää, löytyy kotiruutujanasi molemmista päistä plus-merkillä varustettu tyhjä ruutu, jota koskettamalla voit luoda uuden kotiruudun. Kotiruudun poistaminen taas hoituu ruuduilta löytyvillä x-ikoneilla. Kaikki puhelimet eivät kuitenkaan anna poistaa kokonaan ruutuja, joilla on sisältöä.

Uuden kotiruudun voi luoda sarjan molempiin päihin, kunhan tilaa vielä on.

 

Taloikoni merkkaa kotiruudun ensisijaiseksi, x-ikoni poistaa ruudun valikoimasta.