Bluetoothin uusi solmuverkko avaa aivan uusia mahdollisuuksia tiedonsiirrolle

Bluetooth-standardien kehitystä ohjaileva Bluetooth SIG on esitellyt uuden standardin, joka avaa perinteisestä poikkeavia mahdollisuuksia siirtää tietoja laitteiden välillä. ”Mesh Network” eli solmuverkko yhdistää kerralla ison joukon Bluetooth 4- ja Bluetooth 5 -standardien laitteita keskustelemaan keskenään, ja tuo uusia mahdollisuuksia esimerkiksi esineiden internetin tietoliikenteelle.

Solmuverkko on ratkaisu, jossa kaikki verkossa mukana olevat laitteet toimivat solmukohtina. Näin se eroaa tutummista WLAN- ja mobiiliverkoista, joissa solmukohtina toimivat reitittimet tai tukiasemat, jotka keskustelevat yksitellen kaikkien päätelaitteiden, kuten älypuhelimien kanssa. Perinteisempi verkko on riippuvainen tukiaseman tai reitittimen toiminnasta sekä tehosta. Solmuverkossa kaikki laitteet keskustelevat keskenään niin, että data siirtyy lähettäjältä vastaanottajalle tukiasemien sijaan kaikkien riittävän lähellä toisiaan sijaitsevien laitteiden kautta. Etuna solmuverkolla on, ettei yhden solmukohdan toimimattomuus vielä sulje kaikkea tiedonsiirtoa. Lisäksi verkon kattavuutta voidaan kasvattaa yksinkertaisesti laitteita lisäämällä.

Havainnollistava esimerkki solmuverkosta voisi olla langatonta tiedonsiirtoa käyttävä ison kodin älyvalaistus. Sen sijaan, että kaikki valaisimet pitäisi sijoittaa riittävän lähelle ohjainlaitetta, voisi tieto kulkea valaisimelta toiselle, jolloin data liikkuu kauemmaksi kuin ohjainlaitteen oma kantama riittäisi.

Solmuverkossa esimerkiksi älyvalaisimet voivat keskustella keskenään sen sijaan, että kaikki keskustelisivat vain ohjainlaitteen kanssa.
Solmuverkossa esimerkiksi älyvalaisimet voivat keskustella keskenään sen sijaan, että kaikki keskustelisivat vain ohjainlaitteen kanssa.

Bluetooth SIG:n solmuverkkostandardi käyttää hyödykseen Bluetooth-yhteyksiä, joiden etuihin lukeutuu alhainen virrankulutus sekä mahdollisuus pakata yhteyslaitteita pieneen tilaan. Lisäksi tarjolla on laaja skaala yhteysnopeuksia, joten solmuverkkoratkaisu on omiaan esimerkiksi alussa mainitulle esineiden internetille (IoT). Sen ansiosta vaikkapa kodin älylaitteet voivat pitää verkkoyhteyksiä yllä toistensa välityksellä.

Bluetooth SIG:n solmuverkkostandardi on varsin perusteellinen, ja ottaa hyvin huomioon tietoturvan. Data liikkuu salattuna ja niin, että sen seuraaminen verkossa on hyvin vaikeaa. Lisäksi standardissa on määritelty niin sanottu Time to Live, TTL, eli kukin lähetetty viesti elää verkossa vain tietyn ajan, eikä jää lopullisesti sinkoilemaan laitteiden välille ja tukkimaan kaistaa. Bluetooth SIG:n standardi mahdollistaa jopa 32 000 laitetta yhdessä verkossa, eli esimerkiksi isot tuotantolaitokset tai sairaalat voivat hyödyntää sitä tiedonsiirtoon. Solmuverkko onkin omiaan vaikkapa juuri kotien älylaitteisiin tai teollisuuden ja yritysten automaation ohjaamiseen.

Bluetooth SIG:n solmuverkosta kertoi Android Authority, jonka sivuilta voi lukea tarkemman kuvauksen standardin ominaisuuksista.