Oulussa käynnistyy jo 6G-tutkimus – Nokia mukana

5G-verkot ovat tulossa laajempaan käyttöön ensi vuodesta alkaen ympäri maailmaa, joten katseet alkavat suuntautua jo myös sen jälkeiseen aikaan ja 6G:hen.

Suomen Akatemia on nyt valinnut Oulun yliopiston johtaman 6G-Enabled Wireless Smart Society & Ecosystem -osaamiskeskittymän tutkimuksen lippulaivaksi uudessa kansallisessa tutkimusrahoitusohjelmassa. Lippulaivaohjelman tavoitteena on vahvistaa suomalaisen tutkimuksen laatua ja vaikuttavuutta tukemalla korkeatasoisen tutkimuksen keskittymiä, joihin yhdistyy taloudellista kasvua tukeva ja muu merkittävä yhteiskunnallinen vaikuttavuus.

”5G tulee markkinoille nopeammin kuin ennakoitiin. Kaikkia sille asetettuja tavoitteita ei alkuvaiheessa saavuteta, ja uusille innovaatiolle on vielä paljon tilaa. Lisäksi 2030-luvun haasteisiin pitää ottaa seuraava merkittävä teknologiaharppaus, johon me erityisesti keskitymme”, lippulaivan tutkimusjohtaja, akatemiaprofessori Matti Latva-aho Oulun yliopiston langattoman tietoliikenteen Centre for Wireless Communications -tutkimuskeskuksesta sanoo.

Mobiiliverkon kehityksessä uusi sukupolvi seuraa toistaan noin kymmenen vuoden sykleissä. Kuudennen sukupolven 6G:n arvioidaan olevan käytössä vuonna 2030. Oulu on ollut kansainvälinen edelläkävijä aiempien mobiiliverkkosukupolvien kehittäjänä, ja testasi maailman ensimmäisen mannertenvälisen, julkisen 5G-verkkoyhteyden helmikuussa 2018 Etelä-Korean talviolympialaisten yhteydessä.

Rahoitettava 6G-tutkimus keskittyy langattomien järjestelmien tulevaisuuden haasteisiin, kuten tulevaisuuden radio- ja verkkoteknologioihin, niiden vaatimiin keinoälykkäisiin hajautettuihin laskentamenetelmiin sekä näiden mahdollistamien sovellusten kehittämiseen. Tulevaisuuden langattomia teknologioita tarvitaan muun muassa tuotannon automaation, hajautetun energiatuotannon, digitaalisen terveyden ja älykkään liikenteen toteuttamiseen.

6G:n tutkimusympäristönä hyödynnetään myös olemassa olevaa, avointa 5G-testiverkkoa. Testiverkko kehittyy tulevaisuuden 6G-testiverkoksi, jota koko suomalaisen toimijaverkoston on mahdollista hyödyntää.

”Nokia on osallistunut erittäin aktiivisesti 5G-teknologian onnistuneeseen standardisointiin ja työskentelee nyt tiiviisti kumppaneidensa kanssa ensimmäisten kaupallisten 5G-verkkoavausten suhteen, joita odotetaan tänä vuonna. Kehitämme strategisten tutkimuskumppaniemme kanssa 5G:tä edelleen tulevaisuuden verkottuneen maailman hyödyksi. Olemme erittäin iloisia Oulun yliopiston saamasta tunnustuksesta ja tuesta pitkän tähtäyksen radiotutkimukseen”, sanoo tutkimusjohtaja Lauri Oksanen Nokia Bell Labsista.

Lippulaivan rahoituksen suunnitellaan Oulun yliopiston osalta olevan kahdeksan vuoden aikana noin 250 miljoonaa euroa, johon sisältyy yliopiston omaa rahoitusta sekä arvioitu kilpailtu tutkimusrahoitus. Kansallisella tasolla langattoman tietoliikenteen tutkimuksen ja tuotekehityksen laajuuden arvioidaan nousevan useisiin miljardeihin euroihin. 6G-lippulaivan tieteelliset yhteistyökumppanit ovat Aalto-yliopisto ja Teknologian tutkimuskeskus VTT. Strateginen kumppani on Oulun yliopiston ja Nokia Bell Labsin muodostama yhteinen Joint Center for Future Connectivity -tutkimuskeskus.

”Lippulaivaohjelman merkittävä rahoitus sekä tunnustus tieteellisesti kovatasoisesta ja vaikuttavasta tutkimuksesta mahdollistaa sen, että Oulun yliopisto kokoaa maailman ensimmäisen 6G-tutkimuskeskittymän. Haluamme viedä eteenpäin suomalaista tietoliikennetekniikan huippuosaamista yhteistyössä kumppaneiden kanssa. Langattoman tulevaisuuden kehittämisessä hyödynnämme monitieteistä osaamistamme teknologioiden eri sovellusalueilla sekä ihmisistä ja yhteisöistä teknologian käyttäjinä”, Oulun yliopiston rehtori Jouko Niinimäki sanoo.