Uusi verkkokauppa Teknavi.com

Ympäristönäkökohdat eivät ohjaa älypuhelinten ostopäätöstä - tänä vuonna esitelty ekoluokitus tarjoaa kuitenkin tietoa kiinnostuneille

Suomen ympäristökeskuksen mukaan ympäristönäkökohdat eivät ohjaa älylaitteiden ostopäätöksiä.

Suomen ympäristökeskuksen SYKEn tuoreen haastattelututkimuksen mukaan tärkeimmät älypuhelimen ostoon vaikuttavat tekijät olivat tekninen suorituskyky, käyttöjärjestelmä, brändi ja hinta. Nuorten ostopäätöksiä ohjaa usein myös sosiaalinen paine.

”Vaikka media ja muut yhteiskunnalliset toimijat tuovat yhä enemmän esille laitteisiin liittyviä vastuullisuuskysymyksiä, paljastivat haastattelut, että kuluttajat kysyvät varsin harvoin puhelimen valmistajan tai raaka-ainetoimittajien vastuullisuudesta”, erikoistutkija Susanna Horn SYKEstä sanoo.

Useat kuluttajat kyselivät kuitenkin hankinnan yhteydessä laitteen elinkaaren pituudesta ja korjattavuudesta sekä akun elinkaaren pituudesta ja vaihdettavuudesta. Lisäksi kiinnostus käytettyjen puhelimien ostamiseen, takaisinottojärjestelmiin sekä puhelin palveluna -malliin näyttää kasvaneen.

”Vastauksissa korostuivat taloudelliset hyödyt asiakkaalle, eivät ensisijaisesti ympäristökysymykset. Trendi on kuitenkin lupaava, sillä nämä tekijät parantavat myös älylaitteiden elinkaaren aikaisia ympäristövaikutuksia”, Horn sanoo.

Älypuhelinten ympäristövaikutuksista merkittävimmät syntyvät niissä käytettävien metallien louhinnasta ja käytöstä. SYKEn mukaan yksi luonnonvarojen käyttöön vaikuttava avainkysymys on laitteiden lyhyt elinkaari. Älypuhelimia käytetään noin 2-3 vuotta, vaikka joskus käyttöikä voi olla merkittävästi lyhyempikin.

Älypuhelimet kehittyvät edelleen ominaisuuksiltaan varsin nopeasti, mikä voi houkutella vaihtamaan yhä toimivan laitteen uuteen.

SYKEn mukaan tuotesuunnitteluun liittyvät päätökset lyövät lukkoon suurimman osan koko elinkaaren aikaisista ympäristövaikutuksista. Tuotesuunnittelu määrittelee pitkälti laitteen tekniset ominaisuudet, sen sisältämät eri metallit sekä laitteen käyttöiän ja korjattavuuden.

Tutkimuksen vastaajat olivat poikkeuksetta sitä mieltä, että vastuullisuus tulee saamaan enemmän painoarvoa tulevaisuudessa. Esimerkiksi luonnonvarojen riittävyys, kierrätyksen pullonkaulat, elinkaaren pidentäminen ja vastuullinen tuotesuunnittelu ovat asioita, joiden tärkeys tulee korostumaan.

”Elektroniikassa pätee yhä tietty kognitiivinen dissonanssi, joka tarkoittaa, että vaikka käyttäjät ovat tietoisia laitteisiin liittyvistä vastuullisuusongelmista, ne eivät vaikuta ostopäätöksiin”, Horn sanoo.

Pikku hiljaa vastuullisuus ja ekologisuus ovat kuitenkin nostaneet päätään myös mobiilialalla.

Älypuhelimille on esimerkiksi kehitetty ympäristövaikutuksia mittaava ekoluokitus, jonka Suomessa on ottanut operaattoreista käyttöön Telia keväästä 2021 alkaen.

Ekoluokitus- eli Eco Rating -järjestelmän loivat yhdessä pohjoismainen Telia, saksalainen Deutsche Telekom, ranskalainen Orange, espanjalainen Telefonica ja brittiläinen Vodafone. Puhelinvalmistajista mukana ovat alusta asti olleet Bullitt, Doro, HMD Global (Nokia-puhelimet), Huawei, MobiWire, Motorola / Lenovo, OnePlus, Oppo, Samsung, TCL / Alcatel, Xiaomi ja ZTE. Lisäksi mukaan ovat liittyneet nyt Fairphone, Realme ja Vivo, kertoi Telia tänään tiedotteessaan.

Eco Rating -luokituksessa mitataan mobiililaitteen ympäristövaikutuksia viidessä eri kategoriassa. Mitattavina ovat laitteen kestävyys, korjattavuus ja kierrätettävyys, valmistuksessa käytetyt luonnonvarat sekä laitteen koko elinkaaren hiilijalanjälki. Tulosten perusteella laitteelle annetaan ekologisuutta mittaava pisteluku, joka asettuu yhden ja sadan välille.

Esimerkki englannin kielellä Eco Rating -merkistä.
Esimerkki englannin kielellä Eco Rating -merkistä.