Wi-Fi-verkkojen turvallisuus paranee tänä vuonna – vaatii uusia laitteita

CES-messuilla on esitelty Wi-Fi-verkoille uusi salausstandardi. WPA3 korvaa pikkuhiljaa jo vuosia käytössä olleen WPA2-standardin.

WPA3 mahdollistaa henkilökohtaisen salausavaimen luomisen käyttäjäkohtaisesti, jolloin verkossa kulkevan datan suojaaminen helpottuu huomattavasti. Tätä nykyä sama saadaan aikaan vain tarkoitukseen luoduilla VPN-ohjelmilla.

WPA3 tekee myös mahdottomaksi verkon suojausavainten murtamisen tietokoneohjelmilla. Tarpeeksi monen salasanayrityksen jälkeen WPA3 antaa murtoa yrittäneelle porttikiellon verkkoon. WPA2-suojaus ei kyseistä ominaisuutta sisällä.

Huono puoli on, että WPA3-suojaus vaatii erikseen hyväksytyn reitittimen, joita alkaa ilmestyä kauppoihin tämän vuoden puolella. Tämä tarkoittaa sitä, että vanhat reitittimet eivät välttämättä saa uutta suojausstandardia käyttöönsä ensinkään, vaan käyttäjien on päivitettävä uuteen laitteeseen. WPA2-suojauksen kehitystyötä jatketaan kuitenkin niin ikään yhä.

Lisätietoja uudesta WEP3-suojausstandardista voi lukea Wi-Fi-allianssin tiedotteesta.