Viranomainen jyrähti: Myös Telia rikkoo nyt lakia ja määräystä - kuluttajilta katosi vaadittu palvelu liittymätietojensa tarkistamiseen

Telia liittyi DNA:n jatkoksi lain rikkojien jatkoksi, toteaa Traficom.

Vuoden 2022 alusta voimaan tullut velvollisuus operaattoreille tarjota tarjota kuluttajille mahdollisuus tarkastaa tekstiviestillä määräaikaisen matkaviestinverkon liittymäsopimuksen päättymispäivä on aiheuttanut kahnauksia liikenne- ja viestintävirasto Traficomin ja operaattoreiden välillä.

Aiemmin viranomaisen silmätikkuna on ollut DNA, joka ei toteuttanut palvelua vaaditulla tavalla. Nyt Traficom kertoo myös Telian vaikeuttaneen asiakkaidensa mahdollisuutta tarkastaa määräaikaisen sopimuksen päättymispäivä helposti ja välittömästi tekstiviestipalvelulla.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin mukaan Telia Finland Oyj toimii lainvastaisesti, aivan kuten DNA Oyj aiemmin.

Tämän vuoden alusta alkaen kuluttajille olisi pitänyt Traficomin mukaan tarjota mahdollisuus tarkastaa määräaikaisen matkaviestinverkon liittymäsopimuksensa voimassaolo lähettämällä tekstiviesti SOPIMUS (tai ruotsiksi ABONNEMANG) numeroon 18321. Kuluttaja voi hyödyntää palvelua, kun hän esimerkiksi saa toiselta teleyritykseltä kiinnostavan liittymätarjouksen ja harkitsee palveluntarjoajan vaihtamista.

DNA toteutti liittymäsopimuksen tarkastuspalvelunsa tavalla, joka Traficomin näkemyksen mukaan ei ollut lainmukainen. Virasto antoi asiassa velvoittavan päätöksen, jonka tehosteeksi asetettiin uhkasakko. DNA valitti asiasta hallinto-oikeuteen, joka hylkäsi valituksen. Valitusluvan myöntäminen asiassa on parhaillaan DNA:n hakemuksen johdosta korkeimman hallinto-oikeuden arvioitavana.

Nyt myös Telia muuttaa sopimustiedon tarkastuspalvelua, eikä jo aiemmin käytössä olleesta tekstiviestipalvelusta enää saa vastausta liittymän määräaikaisuudesta. Uudessa mallissa asiakas ohjataan ensisijaisesti tarkastamaan määräaikaisuustieto Minun Telia -palvelussa. Lisäksi käytössä ovat myös muut Telian myynti- ja asiakaspalvelukanavat. Perusteeksi muutokselle Telia on ilmoittanut, ettei palvelun toteutuksesta ole löytynyt yhtenäistä teknistä toteutustapaa operaattoreiden välillä, mikä on johtanut numeronsiirrettävyyden kilpailutilanteen vääristymiseen.

”Sopimustiedon tarkastuspalvelun tarkoituksena on edistää kilpailua tarjoamalla kaikille kuluttajalle ilmainen, helppo ja välitön tapa tarkastaa määräaikaisen liittymäsopimuksensa voimassaolo. On valitettavaa, että asiakkaiden oikeutta tarkastaa sopimuksensa päättymispäivä heikennetään myös Telialla”, toteaa ylijohtaja Jenni Eskola.

Traficom kertoo tulevansa käynnistämään valvontapäätösmenettelyn myös Teliaa kohtaan, koska yhtiö Traficomin näkemyksen mukaan rikkoo lakia ja määräystä.