Kannettavat tietokoneet, tabletit ja muun kannettavan elektroniikan saa jatkossakin viedä USA-lennoille

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi kertoo, että Euroopan unioni ja Yhdysvallat ovat sopineet, että kannettavia tietokoneita ja tabletteja saa jatkossakin kuljettaa normaalisti lentokoneiden matkustamoissa Yhdysvaltoihin lennettäessä. Toimintamalli on globaali ja koskee kaikkia Yhdysvaltoihin suuntautuvia lentoja.

Aikaisemmin puheena olleiden kannettavien tietokoneiden kuljetusrajoituksen sijaan käyttöön otetaan tehostettuja turvatoimia muun muassa lähtöporteilla.

”Olemme tyytyväisiä neuvottelujen lopputulokseen, joka on erittäin hyvä lentomatkustajien mukavuuden sekä turvallisuuden kannalta. Myös globaalin toimintamallin saaminen oli erinomainen asia, mikä selkeyttää käytänteitä kaikista maista USAan suuntautuvilla lennoilla”, painottaa ilmailujohtaja Pekka Henttu.

”Kannettavia elektronisia laitteita voi siis jatkossakin kuljettaa tuttuun tapaan matkustamoissa kaikilla lennoilla. Päätös tuo kuitenkin turvatoimiin lisäelementtejä, esim. tarkastustoimenpiteitä USAan suuntautuvien lentojen lähtöporteilla koneeseen siirryttäessä lisätään jonkin verran. Näillä lisätoimilla mahdollistetaan, ettei kannettavia tietokoneita tai tabletteja tarvitse laittaa matkan ajaksi ruumaan”, jatkaa Henttu.

Lentoyhtiöt antavat matkustajille tarvittaessa tarkempia ohjeita.