Tekstiviestihuijaukset vaikeutumassa: jo 70 lähettäjätunnusta suojattu - ensimmäiset voimaan 21. helmikuuta

Uusi keino käyttöön tekstiviestihuijauksia vastaan.

Suomessa astui 9. marraskuuta 2023 voimaan liikenne- ja viestintävirasto Traficomin määräys, jonka tavoitteena on jatkossa rajoittaa rikollisten mahdollisuutta väärentää tekstiviestin vastaanottajalle näkyvä lähettäjätieto.

Nykyisin organisaatiot voivat suojata käyttämänsä lähettäjätunnukset (SMS Sender ID) tiettyjen reunaehtojen puitteissa ja varmistaa, ettei mikään muu taho voi käyttää samaa tunnusta Suomessa. Tähän asti rikolliset ovat voineet pönkittää huijausviestiensä uskottavuutta väärentämällä SMS-tekstiviestien lähettätiedon, jolloin viesti voi näkyä puhelimissa samassa viestiketjussa tietyn lähettäjän, kuten esimerkiksi pankin tai kuljetusyrityksen, aitojen viestien kanssa.

Lähettäjätunnusten suojaaminen lähti hieman hitaanpuoleisesti liikkeelle, mutta on nyt päässyt vauhtiin.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on nyt kertonut, että tähän mennessä eri organisaatiot ovat suojanneet jo 70 tekstiviestin lähettäjätunnusta. Traficom kannustaa myös muita tekstiviestejä lähettäviä organisaatioita tarkistamaan suojaustarpeensa ja rekisteröimään tarvittavat tunnukset Traficomin palvelussa.

”Olemme tyytyväisiä ensimmäisen kolmen kuukauden saldoon, sillä monet keskeiset toimijat kuten Nordea, OP, S-Pankki, Posti, Kansaneläkelaitos, Verohallinto ja Poliisihallitus sekä monet muut julkishallinnon ja yrityselämän toimijat ovat jo suojanneet tunnuksensa”, summaa Traficomin johtava asiantuntija Klaus Nieminen tämänhetkistä saldoa.

”Tämä Traficomin tarjoama palvelu antaa tekstiviestejä lähettäville organisaatioille työkalut tunnustensa suojaamiseen, mutta se ei tuo suojaa ennen kuin tunnukset on rekisteröity”, Nieminen muistuttaa. Hän kehottaa tekstiviestejä lähettäviä organisaatioita tarkistamaan suojaustarpeensa ja rekisteröimään tarvittavat tunnukset Traficomin palvelussa.

Ensimmäiset suojaukset astuvat voimaan 21.2.2024 kolmen kuukauden karenssiajan kuluttua umpeen tunnuksen rekisteröinnistä.

Suojatut SMS Sender ID -tunnukset ja suojauksen voimaantulopäivät on listattu Traficomin verkkosivuilla.

SMS Sender ID -tunnuksen rekisteröinti maksaa 200 euroa vuodessa rekisteröityä tunnusta kohden. Hakemukset lähettäjätunnusten suojaamisesta tehdään Traficomin verkkosivuilla.

Huijausviesteissä, joissa on käytetty tähän asti väärennettyä lähettätunnusta, on kyse suuresta ongelmasta. Traficomin mukaan varovaistenkin arvioiden mukaan koitunut rikoshyöty on ollut yhteensä 10 miljoonaa euroa. Julkisuudessa tunnetuin tapaus oli S-pankin asiakkaisiin huhti-lokakuussa 2022 kohdistunut huijaus. Tässä yli 400 pankkiasiakasta menetti yhteensä noin 2,4 miljoonaa euroa, josta onneksi osa saatiin palautettua takaisin.

Huijausviestejä on lähetetty myös monien muiden organisaatioiden kuten logistiikkayritysten, muiden pankkien, mutta myös esimerkiksi kodinkoneliikkeiden sekä Verohallinnon nimissä.

Lähettäjätunnusten suojaamisen toimintamalli on laadittu yhteistyössä teleyritysten kanssa. Myös kaikki keskeiset SMS-tekstiviestipalveluja tuottavat ja niitä hyödyntävät yritykset ovat olleet edustettuna tässä työssä.