Suomi sopi 6G-verkkojen kehitystä ohjaavista periaatteista kumppanimaiden kanssa

Suomi on liittynyt mukaan Yhdysvaltojen vetämään monenkeskiseen julkilausumaan 6G-verkkojen kehittämisen periaatteista.

Julkilausuma julkaistiin Barcelonan Mobile World Congress –messujen yhteydessä 27. helmikuuta.

Julkilausumassa sovitaan yhteisistä periaatteista, jotka ohjaavat 6G:n kehittämistä kansallisesti ja kansainvälisesti. Liittymällä lausumaan Suomi vahvistaa liikenne- ja viestintäministeriön mukaan yhteistyötä keskeisten strategisten kumppanien kanssa tulevaisuuden langattomissa viestintäverkoissa.

Yhteislausuman allekirjoittivat Suomen lisäksi Australia, Iso-Britannia, Japani, Kanada, Korean tasavalta, Ranska, Ruotsi, Tšekki ja Yhdysvallat.

”Suomi kuuluu johtaviin mobiiliverkkoteknologiaa kehittäviin ja niitä nopeasti käyttöönottaviin maihin. Olen tyytyväinen, että vahvistamme kansainvälisiä kumppanuuksiamme saman henkisten maiden kanssa. Tämä on hyvää jatkoa Suomen ja Yhdysvaltojen julkilausumalle 6G-yhteistyöstä, jonka allekirjoitimme viime kesänä”, liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne sanoo.

Liikenne- ja viestintäministeriö toteaa tiedotteessa, että vaikuttaminen kansainväliseen 6G-politiikkaan yhteistyössä on tärkeää, jotta tulevaisuuden mobiiliverkot sopivat demokraattiseen arvopohjaan. Julkilausuman mukaisesti Suomi korostaa kansainvälisessä vaikuttamisessa, että 6G-teknologian pitää olla turvallista, kestävän kehityksen tavoitteiden mukaista sekä yhä useamman saatavilla.

”On tärkeää jatkaa 6G-kehitystä yhteistyössä, jotta tulevaisuuden mobiiliverkot ovat turvallisia ja luotettavia. Suomi voi toimia tässä myös suunnannäyttäjänä huippuluokkaisen 6G-osaamisemme johdosta”, sanoo ministeri Ranne.

Suomi on ollut vuosikymmeniä yksi maailman keskeisistä mobiiliteknologian osaajista.

Nykyisin Suomi kuuluu viiden johtavan maailman maan joukkoon 6G:n kehitystyössä. Oulun yliopisto koordinoi Suomessa 6G Flagship -kehitysohjelmaa.

6G-verkkojen tutkimus- ja kehitystyö on vauhdissa laaja-alaisesti. Käyttöön 6G-verkkoja odotetaan 2020-luvun lopulla.