Oulun yliopistossa kehitetty älypuhelinsovellus mittaa hengityksen ahtautumista ilman lisälaitteita

Oulun yliopiston signaalitutkijat ovat kehittäneet älypuhelinsovelluksen, jolla pystytään mittaamaan hengityksen ahtautumista. Puhelimella tehdyn mittauksen tulokset voivat ohjata selvittämään, onko kyse hengityssairaudesta. Tulevaisuudessa keksinnön kerrotaan voivan myös toimia astmaatikkojen ja allergikkojen apuna etä- ja itsehoidossa.

Puhelinsovelluksella tehtävä mittaus on helppo, nopea ja edullinen vaihtoehto kalliille sairaalatutkimuksille.

Hengitysmittaussovellus hyödyntää älypuhelimen jo olemassa olevia antureita ja mittausteknologiaa. Varsinainen innovaatio on Oulun yliopiston mukaan puhelimeen kehitetty sovellus, joka kerää ja analysoi hengityssignaaleja. Rintakehän liikkeet paljastavat hengityksen raskauden ja onko ongelma ylä- vai alahengitysteissä. Tämä tieto on tärkeä hoidon kohdentamisen kannalta.

Oulun yliopiston lääketieteellisen tekniikan professori Tapio Seppäsen mukaan hengityssignaalin analyysi perustuu signaalin mittausmuodon tulkintaan tekoälyä hyödyntäen. Sovellukselle on opetettu matemaattisten mallien avulla, kuinka hengitystapahtumasta on löydettävissä epänormaaleja, hengityksen ahtautumisesta kertovia signaalin muotoja.

Fysiologisten signaalien analyysiryhmän johtaja, professori Tapio Seppänen on tutkinut ryhmänsä kanssa hengitysaaltojen signaaleja jo 1990-luvulta lähtien. ”Hengitystyön mittariksi” nimetyn sovelluksen kehittämisessä ovat olleet mukana myös Oulun yliopiston lääketieteen professori Olli-Pekka-Alho sekä tutkijat Tiina Seppänen ja Niina Palmu Oulun yliopiston tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnasta.

Hengitystä mittaava sovellus sopii hoidon vaikuttavuuden arviointiin ja kotiseurantaan. Mittauksia voi se avulla tehdä monta kertaa päivässä ja eri tilanteissa, sisällä ja ulkona. Jatkuva data parantaa mittauksen luotettavuutta ja kertoo kuinka hyvin esimerkiksi astmaatikon lääkevaste toimii.

Hengitystyön mittari on todettu luotettavaksi Seinäjoen sairaalassa tehdyissä potilastestauksissa. Kliiniset testaukset jatkuvat edelleen. Jatkokehitystyön kohteena on lisäksi mittaustyökalun opastavuus eli laitteen tulee kertoa, tuliko mittaus tehtyä oikein.

Tutkijat toivovat Oulun yliopiston mukaan saavansa mittaustyökalun kaupallisille markkinoille muutaman vuoden kuluttua. Mittarista on jätetty maailmanlaajuinen patenttihakemus.