Uusi verkkokauppa Teknavi.com

Nettineutraliteetti mennyttä Yhdysvalloissa – erityisesti videopalvelut voivat kärsiä ja kallistua

Yhdysvaltojen telehallintovirasto FCC äänesti eilen 14. joulukuuta ja kumosi nettineutraliteetin Yhdysvalloissa.

Nettineutraliteetti säilyi vielä Barack Obaman hallinnon aikakaudella, mutta nyt Trumpin FCC:n johtajaksi nimittämä Ajit Pai ajoi sen poistamista.

Nettineutraliteetissa on kyse operaattoreiden vallasta hallita ja käsitellä verkkoliikennettä. Kun nettineutraliteetti on nyt Yhdysvalloissa kumottu, voivat operaattorit siellä esimerkiksi estää asiakkaidensa pääsyn haluamiinsa palveluihin, hidastaa tiettyjen palvelujen toimintaa tai vaatia näiltä palveluntarjoajilta maksua liikenteen suosimisesta. Koska videosisältö muodostaa suurimman rasituksen verkolle, uskotaan nettineutraliteetin vaikuttavan tulevaisuudessa ennen kaikkea erilaisiin verkon videopalveluihin. Niiden käyttö voi hidastua, jos palveluntarjoajat eivät maksa operaattoreille. Ja lopulta viime kädessä maksajiksi tulevat tietenkin kuluttajat. Voittajia nettineutraliteetin kumoamisessa ovat puolestaan operaattorit.

Lisäksi pidemmällä aikavälillä nettineutraliteetin kumoaminen voi suosia suuria, jo asemansa vakiinnuttaineita yrityksiä. Facebookilla, Googlella ja myls Netflixillä on kyllä varaa maksaa operaattoreille, mutta ei välttämättä uusilla aloittelevilla yrityksillä.

Suoraan Yhdysvaltojen nettineutraliteetin kumoaminen ei toistaiseksi Euroopassa ja Suomessa vaikuta. Epäsuorat vaikutukset tulevat mahdollisten uusien palveluiden kasvun hidastuessa, innovaation näin kärsiessä ja mahdollisesti jatkossa myös nettineutraliteetin ajautumisessa uhatuksi, jos lainsäädännössä myös täällä otetaan ajan myötä mallia Yhdysvalloista.