Nämä asiat ovat älypuhelimessa tärkeimpiä suomalaisille

Pitkä akunkesto on suomalaisille tärkein ominaisuus älypuhelimessa. Seuraavaksi tärkeimpiä ovat kameran laatu, tallennusmuistin määrä sekä näytön laatu. Nämä seikat käyvät ilmi Huawein teettämästä kyselystä.

Huawei selvitti yhteiseurooppalaisella kyselytutkimuksella suomalaisten odotuksia älypuhelinten tärkeimmistä ominaisuuksista kesälomasesongin kynnyksellä. Jopa 76 prosenttia suomalaisvastaajista nimesi akunkeston keskeisimmäksi älypuhelimen käyttöön vaikuttavaksi ominaisuudeksi loman aikana ja joka viides koki älypuhelimen latauksen ylläpitämisen olevan aina vaikeaa loman aikana. Reilu kolmannes vastaajista kertoi käyttävänsä ulkoista virtalähdettä tai vara-akkua älypuhelimen lataamiseen.

Akunkeston lisäksi yli puolet vastaajista koki älypuhelimen suuren tallennustilan (56%) ja korkeatasoisen kameran (58%) olevan laitteen tärkeimpien ominaisuuksien joukossa. Erityisen tärkeitä kamera ja tallennustila olivat nuorimmassa, 18–24-vuotiaiden ikäryhmässä. Kaiken kaikkiaan vastaajista 72% oli yhtä mieltä siitä, että kameran laatu vaihtelee merkittävästi eri älypuhelinten ja brändien välillä.

Myös GPS-ominaisuudet koettiin tärkeiksi. Yli puolet vastaajista oli suuntaamassa lomamatkalle ulkomaille, ja lähes puolet koki älypuhelimen korkealaatuisen GPS-vastaanottimen olevan keskeinen ominaisuus navigointi- ja karttapalveluita varten. Kolme neljästä oli käyttänyt lomallaan älypuhelimen karttasovellusta ja noin kaksi kolmesta sen navigointiominaisuuksia.

Älypuhelimen suorittimen suorituskykyä arvosti hieman alle puolet vastaajista (45%), kun taas hieman yli puolet (52%) arvioi näytön korkean laadun olevan merkittävä ominaisuus. Näytön suuri koko oli keskeinen vain kolmasosalle vastaajista (35%).

Puhelimen kestävyys jäi vastaajien keskuudessa vähemmälle huomiolle. Runsas kolmasosa nosti laitteen naarmuuntumattomuuden keskeiseksi ominaisuudeksi, mutta vain viidesosa vastaajista arvosti laitteen iskun- ja pölynkestävyyttä tai vesitiivistä rakennetta. Vaikka naapurimaa Ruotsin tutkimustulokset olivat muilta osin melko yhtenevät suomalaisvastaajien kanssa, puhelimen kestävyyden osalta painotukset olivat erilaiset. Jopa 40% ruotsalaisvastaajista piti älypuhelimen iskunkestävyyttä keskeisenä. Myös pölynkestävyys, vesitiiveys ja naarmuuntumattomuus olivat ruotsalaisille hieman tärkeämpiä kuin suomalaisille.

Huawein teettämän kyselyn toteutti tutkimusyhtiö Ipsos. Toukokuussa Suomessa teetettyyn kyselyyn osallistui 503 18–45-vuotiasta vastaajaa. Keski- ja Itä-Euroopan sekä Pohjoismaat kattavaan kyselyyn osallistui kokonaisuudessaan noin 6 000 henkilöä 12 eri maasta.