Uusi verkkokauppa Teknavi.com

Miten käy ilmaiselle EU-roamingille? Uusin ehdotus on huomattavasti suurpiirteisempi

EU-komissio on jo pitkään työstänyt roaming-maksujen poistamisesta EU-alueella muiden EU-maiden operaattoriasiakkailta. Jälleen kerran esillä on viimeisin ehdotus tulevaksi lainsäädännöksi.

Aiemmin komissio suunnitteli, että operaattorien olisi tarjottava lisämaksutonta roaming-käyttöä muissa EU-maissa vähintään 90 päivän ajan vuodessa, kuitenkin korkeintaan 30 päivän yhtämittaiselle jaksolle. Tämä nosti operaattorit kuitenkin ahnaasti kapinoimaan sillä ne pitivät aikarajoja aivan liian pitkinä.

Uudessa komission ehdotuksessa on luovuttu täysin päivärajoituksista. Myöskään määrärajoituksia ei aiota asettaa.

EU-roamingin väärinkäyttöä pyritään kuitenkin edelleen estämään.

Tarkoituksena on estää liittymän hankkiminen toisesta EU-maasta käytettäväksi jatkuvasti toisessa EU-maassa.Roaming on tarkoitettu matkustajille, EU paaluttaa tiedotteessaan. Lisäksi ilmainen käyttö on tarkoitus mahdollistaa muun muassa jatkuvasti rajan yli toisessa maassa työssä käyville sekä vaihto-opiskelijoille.

Aiempaan nähden uusi ehdotus on suurpiirteisempi siinä, milloin operaattoreilla tulee olemaan oikeus veloittaaroaming-käytöstä ilmaisuuden sijaan. Operaattorin tulee kaikissa tapauksissa ensin varoittaa käyttäjää maksullisuudesta. Muun muassa mikäli kotimaassa liittymää käytetään vähän roaming-käyttöön verrattuna, SIM-korttia käytetään pääasiassa roaming-käyttöön pitäen pitkiä taukoja välillä käytössä tai jos roaming-käytössä käytetään useita liittymiä ja SIM-kortteja peräkkäin, olisi operaattorilla oikeus veloittaa lisää roamingista.

Operaattorien erityistapauksien veloituksia roamingista rajoitetaan:enimmäislisäveloitus näissä tapauksissa olisi0,04 euroa puheluminuutilta, 0,01 euroa tekstiviestiltä ja 0,0085 euroa megatavulta tiedonsiirtoa.

Lisäksi operaattorien tulee avata valituskanava ja asiakkailla on mahdollisuus valittaa asiasta kansalliselle viranomaiselle, joka ratkaisee tapauksen ilmaisen roamingin osalta.

Toisena uutena lisäyksenä uusi ehdotus on avaamassa operaattoreille potentiaalisen mahdollisuuden roamingista veloittamiseen kansallisten viranomaisten ennakkopäätöksellä edellä mainittujen enimmäisveloitushintojen mukaisesti, jos ilmainen roaming johtaisi kotimaan hinnankorotuksiin tai muihin negatiivisiin vaikutuksiin kotimaan asiakkaille. Operaattoreiden tulee näissä tapauksissa osoittaa, että ilmainen roaming johtaa kotimaan hinnoittelumallin romuttumiseen. Tältä osin linjaus on komission tiedotteen perusteella vielä erittäin lavea, ja ehdotuksen todellinen lopullinen vaikutus selviääkin vasta aikanaan.

Uudet roaming-säännöt on tarkoitus ottaa käyttöön 15. kesäkuuta 2017, jos ja kun 15. joulukuuta mennessä ratkaisu on saatu valmiiksi.