Hovioikeus piti tiukan Uber-linjan

Helsingin hovioikeus on kahdessa tapauksessa pysyttänyt aiemmat Helsingin ja Espoon käräjäoikeuksien tuomiot kahdelle Uber-kuskille. Kyseessä ovat ensimmäiset hovioikeuden Uber-ratkaisut.

Henkilöiden katsottiin syyllistyneen luvattoman taksiliikenteen harjoittamiseen ammattimaisesti henkilöitä kuljettamalla. Tämän seurauksena tuomittiin sakkoja sekä lisäksi kuljetuksistasaadut palkkiot kokonaisuudessaan menetyiksi valtiolle.

Kuskit kuljettivat entuudestaan tuntemattomia ihmisiä korvausta vastaan ja asiakkaat valikoituvat sattumanvaraisesti Uber-sovelluksen kautta. Kuljetuksia oli ollut paljon ja ansiot olleet huomattavat.Kuskit olivat ajaneet kuljetuksiakesällä 2015.

Toinen kuskeista oli saanut palkkioita Uberin kautta 2 800 euroa ja toinen 12 250 euroa, jotka he menettävät bruttomääräisinä ennen kulujen vähentämistä. Hovioikeus katsoi, että saaduista palkkioista ei voitu vähentää auton pääoma, polttoaine- tai huoltokuluja eikä myöskään ajoneuvoveroja tai ansiotulojen veroja. Toiminnasta syntyneet kulut jäävät näin tuomittujen kärsimäksi tappioksi tulonmenetysten ohella.

Poliisin tutkinnassa ja syyttäjän syyteharkinnassa on yhteensä noin 60 muuta Uber-tapausta.

Nykylainsäädännön mukaan ammattimaiseen henkilöiden kuljetukseen Suomessa vaaditaan taksilupa, jota rangaistuilla Uber-kuskeilla ei ollut.

Uber-palvelu on käytössä maailmanlaajuisesti useissa sadoissa kaupungeissa. Suomessa palvelu on ollut käytettävissä syksystä 2014 alkaen pääkaupunkiseudulla. Älypuhelimeen ladattavan Uber-sovelluksen avulla kyytiä tarvitseva henkilö voi tilata kyydin ja Uber-yhtiön kumppanikuljettaja saa omaan sovellukseensa tiedon kyytiä tarvitsevasta henkilöstä. Asiakkaat maksavat kyydin palveluun antamiensa luottokorttitietojen avulla Uber-yhtiölle, joka tilittää 80 prosenttia palkkiosta kuljettajalle pidättäen loppuosan yhtiölle itselleen.

Tällä viikolla kerrottiin uudesta liikennekaaresta, joka on kuitenkin astumassa voimaan vasta 1.7.2018. Sen jälkeenkin Uber-kuskeilta vaaditaan edelleen ajolupa ja yritykseltä, jonka kautta he toimivat, taksilupa. Nykyiseen nähden lupien saaminen kuitenkin mahdollistuu määräsääntelyn poistuessa.