Uusi verkkokauppa Teknavi.com

Hallitus esittää jatkoa huippunopeiden laajakaistayhteyksien rakentamiseen - mukaan myös kiinteät 5G-liittymät

Hallitus esittää, että huippunopeiden laajakaistayhteyksien rakentamisen tukea jatketaan.

Tuki kattaisi jatkossa kiinteän verkon lisäksi myös 5G-verkon kiinteät langattomat liittymät.

Hallituksen esitys liittyy valtion vuoden 2021 talousarvioon, jossa laajakaistan rakentamista varten on varattu viisi miljoonaa euroa. Esitetyllä tuella nopeiden laajakaistayhteyksien piiriin olisi tavoitteena saada noin 10 000 uutta kotitaloutta, kertoo liikenne- ja viestintäministeriö. Hallitusohjelman mukaisesti tukea suunnattaisiin alueille, joille ei ole tulossa kaupallisesti nopeaa laajakaistaa ennen vuotta 2025. Kaupallisesti tarjolla olevat laajakaistayhteydet ja suunnitelmat niiden rakentamiseksi kartoitettaisiin ennen kuin valtiontuen haku avataan.

“Tukiohjelma kattaisi kiinteän verkon lisäksi 5G-verkon kiinteät langattomat liittymät sekä vakituisten asuntojen lisäksi kakkosasunnot”, sanoo liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka.

Hallituksen nyt eduskunnalle antamasta esityksestä käydään täysistunnossa lähetekeskustelu. Lähetekeskustelun jälkeen esitys siirtyy liikenne- ja viestintävaliokuntaan, jonka mietinnön valmistuttua asian käsittely jatkuu täysistunnossa.

Lain odotetaan tulevan voimaan 1.1.2021, ja verkon rakentajat voisivat hakea tukea vuoden 2021 alusta alkaen Liikenne- ja viestintävirasto Traficomilta.

Suomessa nopea kiinteä laajakaistayhteys, jonka nopeus on vähintään 100 megabittiä sekunnissa, oli vuoden 2019 lopussa saatavilla 64 prosentilla kotitalouksista eli lähes 1,8 miljoonalla kotitaloudella. Saatavuudessa on kuitenkin paljon alueellisia eroja. Vuoden 2019 lopussa vajaa miljoona kotitaloutta oli nopeiden kiinteiden viestintäyhteyksien ulottumattomissa. Lisäksi langattomia 5G-verkkoja on tällä hetkellä jo 60 paikkakunnalla, mutta ne ovat keskittyneet erityisesti suurimpiin kaupunkeihin, liikenteen solmukohtiin ja keskeisiin turistikohteisiin.

Nopea ja tasalaatuinen yhteys voidaan nykyteknologialla toteuttaa joko kiinteällä verkolla tai 5G-verkon kiinteillä langattomilla liittymillä. Laajakaistayhteyksien rakentajat voisivat hakea tukea viestintäyhteyksien rakentamiseen vakituisiin ja vapaa-ajan asuntoihin sekä yritysten ja julkishallinnon toimipaikkoihin.

Tukea laajakaistan rakentamiseen olisi mahdollista saada tukikelpoisista kustannuksista 66 prosenttia, mistä osan maksaisi valtio ja osan maksaisivat kunnat. Uusi tukiohjelma olisi jatkoa Nopea laajakaista -ohjelmalle, josta on myönnetty tukea vuosina 2010-2019.