Googlen robottiautoja kehittävä sisaryhtiö Waymo aloittaa yhteistyön Renaultin ja Nissanin kanssa

Googlen robottiautoja kehittävä sisaryhtiö Waymo on kertonut aloittavansa yhteistyön ranskalaisen autonvalmistajan Renaultin sekä japanilaisen autonvalmistajan Nissanin allianssin kanssa.

Alkuvaiheessa yhteistyö kattaa itseajavien robottiautojen kehittämisen ja käyttöönoton tutkimisen autonvalmistajien kotimaissa Ranskassa ja Japanissa mutta myöhemmin kumppanuutta on tarkoitus laajentaa myös muihin maihin.

Renault ja Nissan perustavat puoliksi omistetut yhteisyritykset Ranskassa ja Japanissa kehittämään ilman kuljettajaa toimivia autonomisia liikennepalveluja. Myöhemmin yksi mahdollisuus yhteistyössä on, että Waymo tekee sijoituksen näihin yhteisyrityksiin.

Waymon ja autonvalmistajien yhteistyö lähtee liikkeelle autonomisiin robottiautoihin perustuvien liikennepalveluihin liittyvien kaupallisten, lainopillisten sekä sääntelyn liittyvien asioiden tutkimisella.

Waymon ja autonvalmistajien välisessä sopimukseessa määritelty sen kesto mutta osapuolet eivät paljasta sopimuksen pituutta. Sopimusaikana se sisältää kuitenkin kummassakin maassa molemminpuolisen yksinoikeuden, eli sopimuksen osapuolet eivät voi tehdä vastaavaa yhteistyötä näissä maissa muiden yhtiöiden kanssa sopimuksen aikana.

Waymo on tähän asti käyttänyt Yhdysvalloissa testiautoinaan Chryslerin tila-autoja sekä Jaguarin I-Pace-sähköautoja.

Waymo on jo tarjonnut Phoenixissa, Arizonassa Waymo One -nimeä kantavaa robottiautokyytejä tarjoavaa palvelua viime vuodesta lähtien. Vielä toistaiseksi mukana on kuitenkin myös testikuljettaja valmiina ottamaan auton jatkuvasti hallintaansa autonomiselta järjestelmältä tilanteen niin vaatiessa.

Eri autonvalmistajat ja useat eri autonomisia robottiautojärjestelmiä kehittävät startup-yhtiöt ovat myös solmineet kumppanuuksia keskenään, kun koko ala tekee jopa kymmenien miljardien kokoluokkaan yltäviä panostuksia teknologian kehittämiseen.

Itseajavia robottiautoja voidaan nähdä käytössä ilman kuljettajia lähivuosina rajatusti mutta laajamittaisen, kaikissa olosuhteissa ja vapaalla alueella robottiautojen voimin toimivan kyytipalvelun uskotaan olevan vielä jopa vuosikymmenien päässä erinäisten haasteiden vuoksi.

Waymon Jaguar I-Pace -täyssähköauto.
Waymon Jaguar I-Pace -täyssähköauto.