Uusi verkkokauppa Teknavi.com

EU-parlamentti esittää älypuhelimiin helpommin vaihdettavia akkuja

Euroopan parlamentin  mepit haluavat, että tavarat ja ohjelmistot olisivat helpommin korjattavia tai päivitettäviä.

Tuoreessa esityksessään mepit vaativat puuttumaan tarkoitukselliseen lyhyeen käyttöikään ja tarjoamaan edullisia varaosia. Euroopan parlamentti pyytää komissiota harkitsemaan ”vapaaehtoista eurooppalaista merkintää”, jossa tulisi selväksi erityisesti tuotteen kestävyys, ekologinen suunnittelu, mahdollisuus osien muuttamiseen teknisen kehityksen myötä sekä tuotteen korjattavuus.

“Meidän pitää tehdä kaikista myytävistä tuotteista korjattavia. Meidän tulee varmistaa, ettei paristoja tai akkua enää liimata tuotteisiin, vaan kiinnitetään niin, ettei puhelinta tarvitse heittää pois, kun sen akku lakkaa toimimasta. Meidän pitää varmistua siitä, että kuluttajat tietävät, kuinka kauan tuotteet kestävät ja kuinka ne voidaan korjata”, totesi esittelijä Pascal Durand (Vihreät/EFA, Ranska).

Euroopan parlamentti esittää, etteivät keskeiset osat kuten paristot ja LEDit saisi olla kiinteästi kiinnitettynä tuotteisiin muista kuin turvallisuussyistä. Lisäksi kuluttajilla olisi oltava mahdollisuus käyttää rippumattomia korjaajia.

Euroopan parlamentin suositukset toimenpiteistä:

  • otettava käyttöön uudet “kestävyyttä koskevat vähimmäisvaatimukset” tuoteryhmittäin tuotteiden suunnittelusta alkaen takaamaan kestävät, helposti korjattavat ja laadukkaat tuotteet,
  • mikäli tuotteen korjaamiseen kuluu yli kuukausi, tulisi takuuta jatkaa ajalla, joka korjaamiseen kuluu,
  • jäsenmaiden on kannustettava yrityksiä tuottamaan kestäviä ja korjattavissa olevia tuotteita sekä edistämään korjaamista ja käytettyjen tuotteiden kauppaa – tämä voisi auttaa luomaan työpaikkoja sekä vähentämään jätteitä,
  • kuluttajilla on oltava mahdollisuus käyttää riippumattomia korjaajia, ja korjausratkaisuja, jotka ovat mahdollisia vain hyväksytyille yrityksille ja toimijoille, tulisi välttää,
  • keskeiset osat kuten paristot ja LEDit eivät saisi olla kiinteästi kiinnitettynä tuotteisiin muista kuin turvallisuussyistä,
  • laitteiden asianmukaisen ja turvallisen toiminnan kannalta keskeisten varaosien tulisi olla saatavilla “kohtuulliseen hintaan, joka on suhteessa tuotteen luonteeseen ja elinkaareen”,
  • otettava käyttöön EU:n laajuinen määritelmä “suunnitellusta vanhenemisesta”, tuottajiin kohdistuvat asianmukaiset ja varoittavat toimenpiteet sekä järjestelmä, jolla voitaisiin testata ja havaita tuotteiden sisäänrakennettua lyhyttä käyttöikää.
  • EU-merkintä tuomaan tietoa kuluttajille

Mepit ehdottavat lisäksi, että jäsenmaissa otettaisiin käyttöön erityisesti kaikkein suurimpiä sähkötuotteita koskeva ”käyttömittari”, jolla kuluttajat saisivat tarkempaa tietoa tuotteista. Ei-lakia säätävä päätöslauselma hyväksyttiin äänin 662 puolesta, 32 vastaan ja kaksi tyhjää.