Uusi verkkokauppa Teknavi.com

EU-komissio esitti näkemyksensä: Apple rikkonut kilpailulainsäädäntöä rajaamalla NFC-teknologian vain Apple Pay -maksupalvelunsa käyttöön

Apple Pay ainoana NFC-lähimaksutapana rikkoo EU-komission mielestä lainsäädäntöä.

Euroopan komissio on odotetulla tavalla todennut alustavana näkemyksenään ensivaiheen tutkintansa päätteeksi, että Apple on rikkonut unionin kilpailulainsäädäntöä Apple Pay -maksupalvelullaan. Komissio tiedottaa kertoneensa näkemyksensä tänään Applelle.

Euroopan komission näkemyksen mukaan Apple on rikkonut Euroopan unionin kilpailulainsäädäntöä käyttämällä väärin hallitsevaa markkina-asemaansa Apple Pay -maksupalvelullaan sekä erityisesti laitteidensa standardin mukaisen NFC-lähiyhteyden rajoittamisella vain sen oman maksupalvelun käyttöön.

Komission näkemyksen mukaan Applella on hallitseva markkina-asema mobiililompakoissa iOS-käyttöjärjestelmällä ja pitämällä NFC:n maksamisen osalta vain omassa käytössään Apple rajoittaa kilpailua oman palvelunsa eduksi. Lopputuloksena on syntynyt vähemmän kilpailua ja innovaatioita.

”Mobiilimaksuilla on nopeasti kasvava rooli digitaalisessa taloudessamme. Euroopan maksumarkkinoiden yhdentymisen kannalta on tärkeää, että kuluttajat hyötyvät kilpailukykyisestä ja innovatiivisesta maksuympäristöstä. Meillä on viitteitä siitä, että Apple rajoitti kolmansien osapuolien pääsyä keskeiseen teknologiaan, jota tarvitaan kilpailevien mobiililompakkoratkaisujen kehittämiseen Applen laitteissa. Tiedoksiannossamme totesimme alustavasti, että Apple on saattanut rajoittaa kilpailua oman Apple Pay -ratkaisunsa eduksi. Jos tällainen toiminta vahvistetaan, se olisi kilpailusääntöjemme mukaan laitonta”, toteaa Euroopan unionin kilpailuasioista vastaava komissaari Margrethe Vestager

Ensi kerran Euroopan komission näkemyksestä kuultiin raportti jo lokakuussa 2021.

Euroopan komissio aloitti Applen tutkinnan myös Apple Pay -maksupalveluun liittyen jo kesällä 2020 samalla, kun se aloitti tutkimaan erikseen Applea myös App Store -sovelluskaupankin osalta.

Huhtikuun lopulla 2021 Euroopan komissio ilmoitti jo sovelluskaupan osalta alustavana näkemyksenään, että Applen App Store -ehdot rikkovat kilpailulainsäädäntöä, ennen kaikkea liittyen vaatimukseen käyttää vain Applen maksutapaa. Tämä on asettanut esimerkiksi Applen kanssa kilpailevat musiikin suoratoistopalvelut epäedulliseen asemaan. Sittemmin komissiolta on odotettu tämän seurauksena sakkoja ja muutosvaatimuksia Applelle, joita ei ole kuitenkaan vielä toistaiseksi myöskään julkistettu.

Apple Payhin ja NFC-rajoituksiin liittyen käynnissä on ollut aivan oma tutkintansa. Nyt komissio on julkaissut näkemyksensä liittyen kilpailun rajoittamiseen Apple Payn eduksi NFC-lähimaksujen yhteydessä. Komissio ei ole ottanut tässä yhteydessä kilpailun mahdolliseen rajoittamiseen verkkomaksamisen yhteydessä.

Apple ei ole sallinut iPhonen ja Apple Watchin NFC-lähiyhteyttä maksukäyttöön muille sovelluksille, vaan ainoastaan omalle Apple Pay -palvelulleen. Apple on perustellut tätä muun muassa turvallisuudella. Android-puhelimissa esimerkiksi pankkien ja muiden yhtiöiden on ollut mahdollista tarjota omia lähimaksusovelluksiaan.

Komission tänään vahvistama tiedoksianto (Statement of Objections) on virallinen askel komission tutkinnassa Euroopan unionin kilpailulainsäädännön rikkomisesta. Komissio kertoo siinä kirjallisesti osapuolille niiden vastaisista näkemyksistään.

Mahdollisesti Euroopan komissiolta on luvassa aikanaan sakot Applelle myös NFC-lähiyhteyden rajoittamiseen liittyen, minkä lisäksi komissio voi edellyttää Applen avaavan laitteensa myös muille lähimaksupalveluille.

Seuraamusten käytännön toteutuminen tulee kuitenkin olemaan todennäköisesti pitkä prosessi, sillä Apple saa ensin asiaan tutustuttuaan esittää oman näkemyksensä asiasta kirjallisella vastauksella sekä voi vaatia suullista käsittelyä esitelläkseen oman näkemyksensä komission ja kansallisten kilpailuviranomaisten edustajille.

Myöhemmin Apple voi vielä valittaakin komission tutkinnan lopputuloksena syntyvästä päätöksestä, joten todennäköisesti puhutaan vähintään vuosista ennen kuin Apple joutuu tapauksen perusteella toimintaansa muuttamaan tai sakkoja maksamaan.

Euroopan komission mukaan kilpailun rajoittamista koskevan tutkinnan päättymiselle ei ole mitään lainsäädännöstä tulevaa takarajaa, vaan tutkinnan kestoon vaikuttavat monet seikat. Toistaiseksi annettu tiedoksianto ja sen myötä virallisesti avattu tutkinta kilpailun rajoittamisesta eivät vielä määrittele tapauksen lopputulosta.

Teoriassa korkeimmillaan sakot voivat olla kuitenkin erittäin suuret, jopa 10 prosenttia Applen maailmanlaajuisesta liikevaihdosta.

Euroopan unioni on tuomassa voimaan myös uuden digimarkkinasäädöksen (Digital Markets Act), joka osaltaan vaikuttaa myös digitaalisiin maksuihin. Uusi lainsäädäntö edellyttää portinvartijoiksi määritellyiltä suurilta yrityksiltä yhteensopivuutta niiden itse hyödyntämien laitteisto- ja ohjelmisto-ominaisuuksien osalta, mukaan lukien NFC:n avaamista muille mobiilimaksuille.

Ennen uuden lainsäädännön voimaantuloa komission esittämän näkemyksen mukaan Apple on rikkonut jo entuudestaan unionin yleistä kilpailulainsäädäntöä Apple Pay -maksupalvelullaan sen vuonna 2015 tapahtuneesta lanseerauksesta alkaen.

Apple Payhin liittyvän tutkimuksen kerrotaan myös vaikuttavan tulevan digimarkkinasäädöksen toimeenpanoon. Se luo komission mukaan myös ennakkotapauksen mitä tulee turvallisuushuolten analysoimiseen ja NFC-teknologian avaamiseen tehokkaalla ja asianmukaisella tavalla.