EU aloitti tutkinnat Applesta, Googlesta ja Metasta - eivät välttämättä noudata vaaditulla tavalla digimarkkinasäädöstä

Euroopan komissio on odotetusti aloittanut tutkinnat eri teknologiajäteistä, joiden toiminnan se ei näe olevan digimarkkinasäädöksen mukaista.

Digimarkkinasäädös asetti 7. maaliskuuta alkaen uusia vaatimuksia niin sanotuiksi portinvartijoiksi määritellyille yrityksille.

Komissio kertoo epäilevänsä, etteivät Apple, Google kuin myöskään Meta osittain täytä digimarkkinasäädöksen vaatimuksia.

Digimarkkinasäädös on tietyiltä osin vaikeaselkoinen ja tulkinnanvarainen, ja Apple, Google ja Meta ovatkin jo kommentoineet uskovansa toimintansa olevan digimarkkinasäädöksen mukaista.

Sekä Alphabetin Googlen että Applen osalta komissio on aloittanut tutkimukset liittyen niiden sovelluskauppoihin. Digimarkkinasäädös edellyttää sovelluskehittäjien voivan ohjata kuluttajia tarjouksiin sovelluskauppojen ulkopuolella maksutta.

Komissio epäilee, että Googlen ja Applen tekemät muutokset tältä osin eivät ole täysin digimarkkinasäädöksen vaatimusten mukaisia niiden asettaessa erinäisiä rajoituksia  ja maksuja sovelluskehittäjien vapaalle viestinnälle ja tarjouksista kertomiselle.

Lisäksi erikseen komissio on aloittanut tutkimaan myös Applen osana digimarkkinasäädökseen vastaavia muutoksia esittelemiä uusia liiketoiminnallisia ehtoja, jotka on hyväksyttävä sovellusten jakelemiseksi muualla kuin Applen omassa app Storessa. Osana näitä ehtojaan Apple esitteli uuden Core Technology Fee -maksun kehittäjille.

Applea komissio tutkii myös liittyen iPhoneissa käyttäjien mahdollisuuteen helposti poistaa kaikki sovellukset ja muuttaa oletussovellusasetuksia sekä valintanäkymiin, joista on mahdollista vaivattomasti valita vaihtoehtoinen sovellus, kuten selain tai hakukone.

Komissio kertoo olevansa huolissaan, että Applen muutokset, mukaan lukien sen selainvalintanäkymän suunnittelu, saattavat estää käyttäjien valinnan tehokasta toteutumista.

Googlea puolestaan komissio tutkii liittyen mahdolliseen Googlen omien palvelujen (kuten Google Shopping, Google Flights, Google Hotels) suosimiseen sen hakukoneessa. Komissio on huolissaan, etteivät Googlen tältä osin tekemät muutokset kohtele muita palveluja reilulla ja tasapuolisella tavalla suhteessa Googlen omiin palveluihin.

Metan osalta Euroopan komission hampaissa puolestaan on niin sanottu ”maksa tai hyväksy” -toimintamalli. Komissio tutkii täyttääkö Metan esittelemä malli, jossa se on tuonut tarjolle maksullisen tilauksen vaihtoehtona eri palvelujen tietojen yhdistämiseen perustuen kohdennettujen mainosten esittämiselle Facebookissa ja Instagramissa, digimarkkinasäädöksen vaatimukset. Komissio on huolissaan, ettei Metan tarjoama valinta tarjoa todellista vaihtoehtoa käyttäjille.

Meta sai samalla nyt Euroopan komissiolta kuuden kuukauden lisäajan Facebook Messengerin saattamiseen yhteensopivaksi muiden viestipalvelujen kanssa digimarkkinasäädöksen vaatimalla tavalla.

Applen, Googlen ja Metan tutkintojen lisäksi Euroopan komissio on todennut Amazonin voivan suosia omia brändituotteitaan verkkokaupassaan rikkoen digimarkkinasäädöksen vaatimusta.

Komissio on osana toimiaan myös asettanut Googlen emoyhtiölle Alphabetille, Amazonille, Applelle, Metalle sekä Microsoftille määräyksen säilyttää asiakirjat, joita voidaan käyttää digimarkkinasäädöksen noudattamisen arvioinnissa.

Nyt avatut tutkinnat on tarkoitus saattaa päätöksen seuraavan 12 kuukauden aikana. Tutkinnan päätteeksi komissio tulee kertomaan alustavista löydöksistään ja seuraamuksista yrityksille. Euroopan unionin digimarkkinasäädöksen rikkomisesta komissio voi määrätä jopa 10 prosenttiin maailmanlaajuisesta liikevaihdosta kohoavat sakot. Toistuvasta rikkomisesta sakot voivat olla jopa 20 prosenttia. Komissiolla on myös mahdollisuus määrätä muita toimenpiteitä, kuten tietyn liiketoiminnan myynti.