Erikoinen tapaus: teknologiasivuston toimittaja katosi kollegoiltaan – salaa töissä Applella

Merkittävän yhdysvaltalaisen teknologiasivuston The Vergen joukoissa alusta asti mukana ollut, viime akoina The Vergen toimituspäällikkö, Chris Ziegler on toiminut varsin erikoisesti työpaikkaa vaihtaessaan.

Ziegler aloitti työskentelyn Applella jo heinäkuussa, mutta ei kertonut tästäkenellekään The Vergellä, jossa hän poissaolevana jatkoi kirjoilla vielä syyskuulle asti, kunnes asia paljastui ja The Verge onnistui vahvistamaan tiedot Zieglerin työskentelystä kahdessa eri paikassa.

Työskentely samaan aikaan toimituksellisessa työssä yhdessä suurimmista teknologiajulkaisuista sekä sen yhdessä merkittävimmistä seuraamista yhtiöistä aiheuttaa luonnollisesti valtavan eturistiriidan – varsinkin näin salattuna tietona. The Vergen päätoimittaja Nilay Patel toi asian julki viestissään hiljattain.

Ziegler jatkoi töitään The Vergessä aktiivisesti vielä heinäkuussa, mutta suurimman osan elokuuta ja syyskuuta hän ei ollut enää yhteydessä vergeläisten kanssa. Ziegler ei kertonut aiemmille työkavereilleenmitään, vaan nämä olivat huolissaan kadonneesta miehestä ja tekivät kaikkensa yhteyden ottamiseksi häneen, kertoo Patel viestissään.

Ziegler irtisanottiin The Vergestä ja sen taustalla olevasta Vox Mediasta samana päivänä, kun tieto hänen työskentelystään Applella tuli tietoon.

The Vergen päätoimittajan Patelin mukaan Vox Median toimituksellinen johtaja Lockhart Steele on suorittanut riippumattoman arvioinnin The Vergen työstä ja henkilökunnan kanssakäymisestä sinä aikana, kun Ziegler työskenteli sekä Applella että yhtiössä.

Haastattelujen, sähköpostien, Slack-keskustelujen sekä sisäänkirjautumistietojen perusteella arvioinnin lopputulos oli, ettei Zieglerin eturistiriidalla ollut vaikutuksiatoimituksellisiin päätöksiin tai sisältöön The Vergessä tai laajemmin Vox Mediassa. Hän ei yrittänyt vaikuttaa Apple-raportointiin eivätkä muut päätökset olleet hänen osallisuutensa vuoksi erilaisia kuin ne muuten olisivat olleet.

Apple ei ole ainakaan toistaiseksi kommentoinut asiaa lainkaan eikä se ole näin ollen ottanut kantaa siihen, tiedettiinkö Zieglerin kahdessa työpaikassa työskentelystä Applella.