Tottakai yliopistolla tutkittiin tätäkin: muuttuuko emojin virnistys lähetettäessä irvistykseksi?

Emoji-kuvat ovat vallanneet viestintämme monilla alustoilla, mutta erityisen suosittuja ne ovat mobiililaitteiden pikaviestimissä. Kuvia käyttäessä on kuitenkin hyvä muistaa, että ihmiset tulkitsevat graafisia esityksiä eri tavoin. Lisäksi kullakin mobiilialustalla ja sovelluksella on omat emojinsa. Sinun puhelimestasi lähtevä leikkisä virnistys voi siis näyttää vastaanottajan laitteella aivan toiselta. Tähän ongelmaan on pureutunut tuore yliopistotutkimus.

Minnesotan yliopistolla toimiva GroupLens-tutkimusryhmä on testannut käyttäjien kokemuksia erilaisista emojeista. Mielenkiintoisesti eri mobiilialustojen tulkinnat emojeista voivat herättää ratkaisevasti erilaisia tunteita. Lisäksi samaa kuvaakin tulkitaan toisinaan eri tavoin.

Tutkimusryhmä järjesti kyselyn, jossa pyydettiin käyttäjiä kuvaamaan viiden eri alustan emoji-kuvia sanoin. Samalla käyttäjän tehtävänä oli asettaa kuva -5 ja 5 väliselle asteikolle koetun positiivisuuden tai negatiivisuuden mukaan. Iloiset emojit päätyisivät siis asteikon plussapäätyyn ja surulliset tai vihaiset emojit miinuspäätyyn.

Virnistys-emojin tunnetulkinnat eri alustoilla.

Tulokset olivat mielenkiintoisia esimerkiksi virnistäviä ja iloisia kasvoja esittävän emojin kohdalla. Microsoftin, Samsungin, Googlen ja LG:n graafiset esitykset kyseisestä emojista koettiin positiivisiksi, vaikkakin hieman eriävissä määrin. Applen käyttämää emojia erehdyttiin kuitenkin usein luulemaan vihaiseksi, minkä vuoksi kyseinen kuva koettiin keskimäärin negatiivisena.

Kun Applen virnistysemojia tarkastellaan yksin, paljastuu huomattavia vaihteluita kokemuksissa. Toisille emoji oli täyden vitosen arvoinen iloinen kuva, kun taas toiset kokivat sen vahvasti vihaisena. Joukossa oli myös neutraalimpia kokemuksia, mutta useimmiten Apple-emoji koettiin hieman negatiiviseksi.

Applen virnistys-emojin monet tulkinnat.

Emojit ovat aiheuttaneet hämmennystä myös ilmesekaannusten ulkopuolella. Verkossa keskustellaan jatkuvasti, tarkoittavatko tietyt emojit rukouksia, high five -läpsyjä, tuuletuksia vai jotain muuta. Käyttäjän onkin hyvä muistaa, että vaikka emojit ovat tehokas tapa välittää tunteita, kokemus ei välttämättä aina vastaa toivottua. On siis suositeltavaa olla keskusteluissa tarkkana ja yrittää tunnistaa tilanteet, joissa sukset meinaavat mennä väärinymmärrysten vuoksi ristiin.