Markkinaoikeudelta pyyhkeitä Elisalle – typerä-sanan käyttö oli liikaa

Markkinaoikeus on kieltänyt Elisaa jatkamasta mainoskampanjaa, jossa markkinoidaan rajoittamattomia dataliittymiä. Syynä ovat kampanjan mainoslauseet, jotka todettiin sopimattomiksi.

TelisaSonera vetosi viime vuoden puolella markkinaoikeuteen ja vaati Elisan mainoskampanjan lakkauttamista. Syyksi nostettiin mainoslauseet ”ei typerää datakattoa”, ”ilman typerää datakattoa”, ”ei koskaan typerää datakattoa”, ”kuinka typerä on liittymä, jossa on datakatto” sekä muut näihin rinnastettavat ilmaisut, jotka TeliaSonera koki Elisan kilpailijoita ja näiden tuotteita väheksyviksi ja halventaviksi.

Elisa luonnollisesti kiisti väitteet. Yhtiön mukaan mainoslauseet oli esitetty ymmärrettävän huumorin varjolla eivätkä ne nostaneet esiin tiettyjä kilpailijoita tai tuotteita.

Markkinaoikeus ratkaisi asian kuitenkin TeliaSoneran hyväksi. Tuloksena Elisaa kiellettiin jatkamasta tai uudistamasta kyseistä markkinointikampanjaa vahvasti negatiiviseksi koetun ”typerä”-termin vuoksi. Kielto astui voimaan 1. tammikuuta 150 000 euron sakon uhalla. Lisäksi Elisa määrättiin maksamaan TeliaSoneran 18 154 euron oikeudenkäyntikulut. Elisalla on valitusaikaa 15. helmikuuta saakka.