Uusi verkkokauppa Teknavi.com

Tukes testasi 10 USB-laturia – puolet myyntikieltoon

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on testauttanut kymmenen eri verkkokaupoissa myynnissä ollutta USB-laturia. Tukes kertoo puolen latureista osoittautuneen niin puutteellisiksi, että niiden myynti kiellettiin. Testatuista kymmenestä latureista vain yksi sai täysin puhtaat paperit.

Tukes kielsi latureiden myynnin muuntajien eristyksen puutteiden takia. Puutteet eristyksessä voivat tietyissä tilanteissa aiheuttaa käyttäjälle sähköiskun vaaran. Kahden laturin puutteet olivat niin vakavia, että ne määrättiin vedettäviksi takaisin kuluttajilta.

Kaikki testatut tuotteet olivat myynnissä suomalaisissa verkkokaupoissa. Verkkokaupat valittiin satunnaisesti. Tukesin mukaan neljä laturia sai huomautuksen. Puutteet koskivat pääosin merkintöjä tai käyttöohjeita. Latureita koskevat lakisääteiset asiakirjat, kuten vaatimustenmukaisuusvakuutus, olivat yhtä tuotetta lukuun ottamatta kunnossa. Tämän tuotteen maahantuoja päätti oma-aloitteisesti lopettaa laturin myynnin.

Tukes toteaa, maahantuojan tehtävän olevan varmistaa, että tuotteen valmistaja on suorittanut sähkölaitteelle sovellettavat vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt sekä laatinut vaadittavat tekniset asiakirjat ja EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen. Lisäksi maahantuojan on tarkistettava, että laitteet on varustettu asianmukaisilla merkinnöillä, kuten CE-merkinnällä.

Tukesin määräämät toimenpiteet testattujen USB-laturien osalta. Kuvankaappauksessa näkyy lisäksi yksi jatkojohto USB-laturien lisäksi.