DNA selvitti: Nämä suoratoistopalvelut ovat suomalaisten suosikkeja

DNA:n tilaama kyselytutkimus eri suoratoistopalveluista on paljastanut suomalaisen suosikit.

DNA:n tutkimuksen mukaan Netflix on selkeästi suomalaisten eniten käyttämä maksullinen suoratoistopalvelu.

Maksuttomista palveluista Yle Areenalla on vankka asema, ja se peittoaa suosiossa jopa YouTuben.

Tutkimuksen mukaan reilusti yli puolet (64 %) vastaajista oli käyttänyt Netflixiä viimeisen 12 kuukauden aikana, kun taas hieman alla puolet vastaajista (45 %) kertoi palvelun olevan parhaillaan kotitaloudessa aktiivisena. Alle 35-vuotiaat suosivat Netflixiä vielä tätäkin enemmän, sillä heistä 60 prosentilla on palvelu käytössään parhaillaan, ja noin neljä viidestä (83 %) oli käyttänyt sitä menneen vuoden aikana.

Maksullisista suoratoistopalveluista toiseksi ja kolmanneksi suosituimmat C More ja Ruutu+ jäävät selvästi Netflixin lukujen taakse. Molempia oli käyttänyt 39 prosenttia suomalaisista. C More oli aktiivisena 22 ja Ruutu+ 19 prosentilla kyselyn toteutuksen aikaan. Eniten kokeilujaksoja oli kerännyt HBO Nordic.

”Netflix palveluna on vakiinnuttanut paikkansa monessa kodissa ”peruspalveluna”, jonka meillä moni liittää nykyään osaksi laajakaistatilaustaan. Tutkimuksen mukaan tilauksia muiden palveluiden välillä vaihdellaan sitten enemmän esimerkiksi sarjauutuuksien ja urheilukausien käynnistyessä melko nopeassa syklissä, sillä vastaajista 37 prosenttia kertoi vaihtavansa palvelua alle kolmen kuukauden välein”, kertoo DNA:n viihdeliiketoiminnan johtaja Mikko Saarentaus.

Kokonaisuutena suomalaiset ovat myös ahkeria suoratoistopalveluiden tilaajia, sillä viidesosalla on käytössään vähintään kolme maksullista palvelua ilmaisten lisäksi, ja 61 prosenttia suomalaisista katsoo ohjelmia useammin tai yhtä usein suoratoistopalveluista kuin lineaarisia eli perinteisiä TV-ohjelmia.

Eri suoratoistopalvelujen suosio DNA:n teettämässä tutkimuksessa.
Eri suoratoistopalvelujen suosio DNA:n teettämässä tutkimuksessa.

Ilmaisista suoratoistopalveluista selvästi suosituin oli Yleisradion Yle Areena. Viimeisen vuoden aikana sitä kertoi katsoneensa peräti 94 prosenttia kaikista vastaajista ja 65–75-vuotiaista lähes jokainen, sillä heistä 99 prosenttia kertoi käyttäneensä Areenaa menneen 12 kuukauden aikana. Lähimmäs Areenan käyttömääriä pääsi YouTube, jota oli käyttänyt vuoden aikana 90 prosenttia alle 75-vuotiaista suomalaisista.

Suoratoistopalvelujen suosikkia kysyttäessä, kaikista suomalaisista 68 prosenttia valitsi ensimmäiseksi Netflixin. Erityisesti 25–35-vuotiaat suosivat sitä, sillä heistä 80 prosenttia nosti palvelun suosikikseen.

Vanhemmissa ikäluokissa taas suosituimmaksi nousi koko kyselyn kakkossuosikki Yle Areena, kun 66 prosenttia 65–75-vuotiaista valitsi sen parhaaksi suoratoistopalveluksi. Kaikista vastaajista tasan puolet piti Areenaa parhaana palveluna. Nuorimmassa 18–24-vuotiaiden ikäryhmässä suosituin palvelu oli YouTube.

”Tärkeimpinä suoratoistopalveluiden ominaisuuksina ihmiset pitävät laajaa sisältöä, edullista hintaa sekä korkealaatuista kuvaa ja ääntä. Eniten taas ärsyttää erillisten tunnusten luominen, maksaminen turhaan palvelusta, jota ei juuri käytä tai jonkin tietyn sisällön löytäminen eri palveluiden välillä. Yksinkertaistaen halutaan siis hyvää, helppoa ja halpaa”, hymyilee Saarentaus.

Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin online-kyselynä Bilendi Oy:n ylläpitämässä M3 Panelissa 9.–13.4.2021. Kohderyhmänä olivat 18–75-vuotiaat suomalaiset, ja tutkimuksen otos kiintiöitiin kansallisesti edustavaksi sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan. Tutkimushaastatteluja tehtiin yhteensä 1000.