Uusi verkkokauppa Teknavi.com

Tällaista puhelinta Suomesta myydään maailman viranomaisille

Kokeilimme suomalaisen Bittiumin eli aiemman Elektrobitin 4G LTE -yhteyksin varustettua Tough Mobile -puhelinta. Suomessa kehitetty puhelin sopii myös yksityiskäyttöön, mutta sen päämarkkinat ovat kuitenkin viranomaiskäytössä ja muissa korkeiden tietoturvavaatimusten organisaatioissa.

Vielä toistaiseksi Suomessa sekä suunnitellun että valmistettavan Tough Mobilen myynti on ollut pientä. Prosessit ovat pitkiä ja markkinoiden avautuminen uudelle tuotteelle kestää.

Viranomaismarkkinoilla puhelimen elinkaari on paljon pidempi

Kuluttajille 4G LTE -yhteydet ovat ollut arkipäivää jo vuosia, mutta viranomaismarkkinoilla muutokset ovat hitaampia. Julkisen puolen toimijoiden siirtyminen ammattilaitteissaan LTE-aikaan on nyt vasta alkutekijöissään. Toistaiseksi mahdollisille suurille asiakkaille Tough Mobile -puhelimia onkin toimitettu vasta pieniä määriä kokeiltavaksi ja arvioitavaksi. Tough Mobile tukee LTE-verkkojen 14-taajuutta, joka on käytössä FirstNet-viranomaisverkossa Yhdysvalloissa.

Tie viranomaismarkkinoille on pitkä ja vaatii aikaa – ensimmäisen kerran Tough Mobile julkistettiin jo loppuvuodesta 2014.

Viranomaismarkkinoille suunniteltujen laitteiden kuten Tough Mobilen elinikä tuotteena onkin tyypillisesti useita vuosia toisin kuin normaalisti älypuhelinmarkkinoilla. Tämä johtuu toisaalta hitaasti tapahtuvista tuotehyväksynnöistä ja toisaalta suurista kertahankinnoista, joiden myötä samaa mallia on asiakkaille edullisempaa käyttää ja vaatia tukea pidempään.

Älypuhelinmarkkinoilla kilpailu on myös koventunut äärimmäisen kovaksi, kun markkinat eivät enää oikeastaan globaalisti kasva lainkaan. Viranomaiskäyttöön tarkoitetuissa laitteissa kilpailu on vähäisempää, mutta silti tiukkaa. Tällä saralla kilpailua käydään myös luottamuksella sekä hyvällä maineella – ei vain itse tuotteen eri ulottuvuuksilla. Täysin uusien toimijoiden mukaantulo on siksi vaikeampaa.

Tough Mobile rakentuu tietoturvallisuuden ympärille

Tough Mobilesta löytyy Android-käyttöjärjestelmä, mutta puhelimesta on tehty monin tavoin turvallisempi.

Bittiumin tarjoma Tough Mobile yhdistää ulkoisesti kestävän puhelimen sekä tietoturvan. Itse Bittium korostaa myös, että se tuo Tough Mobileen säännöllisesti tietoturvapäivityksiä toisin kuin useat kilpailijat.

Perusälypuhelimesta Tough Mobile eroaa muutamin eri tavoin.

Puhelimessa on tiedon salaukseen ja salausavainten tallentamiseen tarkoitettuja erityiskomponentteja, jotka säilövät tiedon salaukseen tarkoitettuja avaimia.

Jo valmistusvaiheessa olennaisten komponenttien ja ohjelmistojen tunnisteet talletetaan ja jälkeenpäin voidaan tämän perusteella tarkistaa, että komponentteja ei ole muutettu tai vaihdettu. Tämä tarkistus tehdään vaikkapa, kun Tough Mobilella ollaan kytkeytymässä yrityksen verkkoon.

Lisäksi puhelimessa on omaan erikoiskomponenttiin perustuva murtosuojaus, joka tuhoaa kaikki tiedot välittömästi, jos puhelinta yritetään avata.

Vuoden 2015 lopulta Bittium laajensi tarjontaansa myös vahvemmin ohjelmistopuolelle ja Tough Mobilen yhteyteen on nyt saatavilla Bittium Secure Suite -laitehallinta- ja salausohjelmisto. Se lisää itse puhelimen ja sen laitteistotason tietoturvaan laajemman etähallinnan sekä yhteyksien salaamisen. Kokonaisuuteen kuuluu myös Bittium SafeMove VPN etäyhteyksiin.

Bittium Tough Mobile oli ensimmäinen suomalainen tuote, joka sai Viestintävirastolta salaustuotehyväksynnän.

Asiakkaat saavat omanlaisensa puhelimet

Bittium oli esittelemässä Tough Mobileaan myös alkuvuonna Mobile World Congressissa Barcelonassa.

Pidemmän elinkaaren sekä korostetun tietoturvan ohella kolmas seikka, jossa viranomaisten älypuhelinmarkkinoilla toimiminen eroaa älypuhelinten myynnistä kaikelle kansalle kaupassa, on asiakaskohtainen räätälöinti.

Räätälöintiä voidaan tehdä Tough Mobileen niin ohjelmiston kuin myös itse laitteen osalta.

Esimerkiksi asiakaskohtaisen sovelluksen integrointi laitteeseen voi tarkoittaa ei vain itse sovelluksen asentamista puhelimeen, vaan sen huomioon ottamista myös koko puhelimen tietoturvallisessa toiminnassa. Mahdolliset ohjelmisto- mekaniikkamuutokset voivat lisäksivaikuttaa viranomaishyväksyntöihin, minkä myötä räätälöintien kehitystyössä voidaankin puhua jopa kuukausienkin mittaisista projekteista.

Lisäksi Tough Mobilesta on muun muassa tarjolla erilaisia variantteja RAM- ja tallennusmuistikapasiteettien osalta. Asiakas saa myös halutessaan puhelimeen oman logonsa, myyntipakkauksen oman ilmeensä mukaiseksi, ohjelmistoon oman käynnistysruutunsa, taustakuvansa sekä kuvakkeensa.

Menestys vielä avoinna

Bittiumille Tough Mobile on erittäin tärkeä tuote, joka onnistuessaan voisi johtaa sen koko liiketoiminnan merkittävään kasvuun. Kasvu voisi olla myös kannattavaa painopisteen siirtyessä kehitystyöstä oman tuotteen skaalautuvaan myyntiin.

Tough Mobilen matka on jo nyt ollut pitkä ja toistaiseksi asiakkaiden kanssa ollaan vasta arviointivaiheessa.

Liikkeellä on ollut huhuja, joiden mukaan Bittium voisi ryhtyä yhteistyöhön amerikkalaisen Harrisin kanssa. Todennäköisesti Bittium toimittaisi Tough Mobile -puhelimia Harrisin myytäväksi kumppanuudessa ilman Bittiumin nimeä. Harris voisi avata lopulta tien Tough Mobilen läpimurrolle.