Applen tulos ja näkymät täyttivät markkinaodotukset – voitot pienenivät vuodentakaisesta

Apple on julkaissut huhti-kesäkuun neljänneksen tuloksensa, joka täytti markkinaodotukset. Applen osakekurssi lähti heti tulosjulkistuksen jälkeen muutaman prosentin nousuun pörssin jälkikaupankäynnissä.

Apple keräsi huhti-kesäkuun neljänneksellä liikevaihtoa 53,81 miljardia dollaria (+1,0 % vuotta aiemmasta). Applen mukaan liikevoitto kärsi 3 prosentin, noin 1,5 miljardin dollarin, edestä valuuttakurssimuutoksista. Liikevoitto oli 11,54 miljardia dollaria (-8,5 %) ja nettotulos rahoituserien ja verojen jälkeen 10,04 miljardia dollaria (-13 %). Osakekohtainen tulos oli 2,18 dollaria (-6,8 %). Voitot pienenivät, kun Applen bruttokate kokonaisuutena laski ja samalla Apple kasvatti kulujaan esimerkiksi tutkimuksessa ja tuotekehityksessä.

”Tämä oli suurin kesäkuun neljänneksemme ikinä – se syntyi palveluiden kaikkien aikojen ennätysliikevaihdosta, kiihtyvästä kasvusta puettavissa laitteissa, vahvasta suorituksesta iPadin ja Macin osalta sekä merkittävästi parantuneista iPhone-trendeistä”, kommentoi Applen toimitusjohtaja Tim Cook. ”Nämä tulokset ovat lupaavia kaikilla maantieteellisillä alueilla, ja olemme luottavaisia tulevaisuuden suhteen. Kalenterivuoden 2019 loppu tulee olemaan mielenkiintoista aikaa, merkittävillä lanseerauksilla kaikilla alustoillamme, uusilla palveluilla sekä useilla uusilla tuotteilla.”

Kuluvalle neljännekselle Apple ohjeistaa 61-64 miljardin dollarin liikevaihtoa. Applen menneen neljänneksen liikevaihto ja osakekohtainen tulos ylittivät hieman analyytikko-odotukset ja ohjeistus osui jotakuinkin ennusteisiin.

Myytyjen laitteiden määriä Apple ei enää nykyisin kerro. Apple lopetti iPhone-, iPad- ja Mac-toimitusmäärien raportoinnin viime loka-joulukuun neljänneksellä, joka oli sen kuluvan tilikauden ensimmäinen neljännes.

Huhti-kesäkuussa iPhone-liikevaihto laski vuodentakaisesta 12 prosenttia 25,99 miljardiin dollariin. Mac-liikevaihto oli 5,82 miljardia dollaria (+7 %) ja iPad-liikevaihto 5,02 miljardia dollaria (+8 %). Yhteenlaskettuna raportoitavat puettavat ja kodin laitteet sekä lisävarustemyynti toivat 5,53 miljardia dollaria liikevaihtoa (+48 %), eli ne ovat Applen merkittävin kasvun lähde tällä hetkellä.

Applen palveluiden liikevaihto nousi 11,46 miljardiin dollariin kasvaen 13 prosenttia vuotta aiemmasta. Osittain jatkuvan luonteensa vuoksi palvelut tekevät uuden ennätyksen liikevaihdossa käytännössä joka neljännes. Liikevaihdon määrän kasvuessa kasvu on hidastunut mutta nyt raportoidulla neljänneksellä vertailuluku sisälsi myös kertaluonteisiä eriä, jotka huomioimatta palvelut kasvoivat nyt 15 prosentilla. Lisäksi kiintein valuuttakurssein kasvu olisi yltänyt 18 prosenttiin.

iPhone-myynti suoraan toi Applen liikevaihdosta huhti-kesäkuussa enää reilut 48 prosenttia palveluiden osuuden oltua jo yli 21 prosenttia. iPhone-myynnin osuus liikevaihdosta oli alle puolet ensi kerran sitten vuoden 2012. Palveluiden painoarvo Applen liiketoiminnassa on viime aikoina kasvanut. Palveluliikevaihdosta merkittävä osa on Applen ottamaa osuutta App Store -myynnistä, minkä lisäksi sitä kerryttävät muun muassa iCloud-pilvitallennustila sekä Googlen maksut oletushakukoneena toimimisesta Applen laitteissa. Apple kertoi sen palveluiden kautta hallittavan nyt jo 420 miljoonaa maksettua tilausta sen omiin tai muiden sovellusten palveluihin.

Apple esitteli alkuvuonna useita uusia palveluja (Apple Arcade -pelipalvelu, Apple Card -luottokortti, Apple News+ -lehtitilauspalvelu Pohjois-Amerikassa, Apple TV+ -videotilauspalvelu), jotka pääosin ovat tulossa saataville vasta myöhemmin tämän vuoden aikana.

Maantieteellisesti Applen liikevaihto kasvoi huhti-kesäkuussa 2 prosentilla Amerikoissa, 5,5 prosentilla Japanissa ja 13 prosentilla muualla Kiinan ulkopuolisessa Aasiassa. Liikevaihto puolestaan laski 4 prosentilla Kiinassa ja 2 prosentilla Euroopassa.

Lopetettuaan raportoinnin toimitetuista laitemääristä, Apple raportoi nykyään uutena tietona erikseen sen tuotteiden eli laitteiden ja toisaalta palvelujen bruttokatteen. Tuotteiden bruttokate huhti-kesäkuussa oli 30,4 prosenttia liikevaihdosta ja palveluiden 64,1 prosenttia. Bruttokate on käytännössä suoritteiden myyntihinta vähennettynä niiden suorilla valmistus- ja toimituskustannuksilla.

”Vuoden takaiseen nähden liiketoimintamme suorituskyky parani verrattuna maaliskuun neljännekseen ja ajoi vahvaa 11,6 miljardin dollarin liiketoiminnan rahavirtaa”, kommentoi talousjohtaja Luca Maestri. ”Palautimme yli 21 miljardia dollaria osakkeenomistajille neljänneksen aikana, mukaan lukien 17 miljardia dollaria 88 miljoonan Apple-osakkeen takaisinostoilla sekä 3,6 miljardia dollaria osinkoina ja niiden vastineina.”

Kassassa rahana ja sijoituksina Applella oli raportointineljänneksen lopussa 210,6 miljardia dollaria. Korollisilla veloilla vähennetty nettokassa oli 102,2 miljardia dollaria.