Suomalaiset yhä langattomuuden edelläkävijöitä Pohjoismaissa

Suomessa oli viime vuoden lopussa noin 30 mobiililaajakaistaliittymää sataa asukasta kohden, kun vastaava luku muissa Pohjoismaissa vaihteli välillä 10–20. Eroja maiden välillä selittää osin se, että muissa Pohjoismaissa käytettävät mobiilitiedonsiirtopalvelut on usein tuotteistettu eri tavalla kuin Suomessa.

Mobiililaajakaistaliittymien runsaus näkyy myös matkaviestinliittymien määrässä sekä matkaviestinverkossa siirretyn datan määrässä. Siirretyn datan määrä oli Suomessa Ruotsin jälkeen toiseksi suurin. Vuoden aikana Suomessa siirrettiin neljän gigatavun eli yli viiden cd-levyllisen verran tietoa jokaista noin 8,4 miljoonaa matkaviestinliittymää kohden.

Kiinteän verkon laajakaistan levinneisyydessä tai yhteysnopeuksissa suomalaiset jäivät hieman muista Pohjoismaista. Erityisesti nopeiden laajakaistayhteyksien käyttöönotto näyttää olleen Suomessa hitaampaa ja alkaneen vuosia myöhemmin kuin muissa Pohjoismaissa.

Tiedot ilmenevät yhteispohjoismaisesta Telecommunication Markets in the Nordic Countries -tilastojulkaisusta.

Teknari