Romutuspalkkiokokeilun lopputulos – piristi autokauppaa ja lisäsi verotuloja

Viime vuoden lopulla toteutetun romutuspalkkiokokeilun lopulliset tulokset ovat viimein selvillä. Kokeilun tavoitteena oli autokannan uudistaminen, mikä samalla parantaisi liikenneturvallisuutta sekä vähentäisi päästöjä.

Trafin ja autoalan yhteystyössä toteuttaman seurantatutkimuksen mukaan tavoitteisiin päästiin hyvin, sillä noin 60 prosenttia romutuspalkkiolla hankituista autoista olisi jäänyt ostamatta ilman kokeilua. Kokeilu myös lisäsi pienten ja vähäpäästöisten autojen kysyntää, ja autojen hiilidioksidipäästöt olivat 12 prosenttia alemmat kuin muiden samaan aikaan hankittujen uusien autojen päästöt.

Romutukseen tuoduista autoista noin 5 500 oli liikennekäytössä olleita ja noin 2 500 liikennekäytöstä poistettuja. Romutettujen autojen keski-ikä oli 18,6 vuotta, mikä on 2,5 vuotta alempi kuin muiden samaan aikaan romutettujen henkilöautojen.

Tutkimuksen mukaan lähes 40 prosenttia kokeilua hyödyntäneistä asiakkaista osti ensimmäistä kertaa elämässään uuden auton. Ostajat olivat myös keskimääräistä uuden auton ostajaa nourempia ja joukossa oli selvästi enemmän naisia. Ilman kokeilua valtaosa olisi päätynyt käytetyn auton hankkimiseen ilman uuden auton kokeiluakaan.

Valtio oli mukana tukemassa kokeilua kokonaisuudessaan 8 miljoonalla eurolla. Kokeilun aikana valtiolla kertyi uusista autoista noin 28,4 miljoonaa euroa autoverotuloja, ja 27,5 miljoonaa euroa arvonlisäveroa. Autoverotuloista arviolta 17 miljoonaa ja arvonlisäverosta noin 16,5 miljoona euroa on peräisin autoista, joita ilman kokeilua ei olisi hankittu. Näin ollen valtiolle kertyi nettotulosta kokeilusta noin 25,5 miljoonaa euroa.

Mitattavien hyötyjen lisäksi myös palkkiota hyödyntäneet asiakkaat olivat keskimäärin erittäin tyytyväisiä kokeiluun. Kiinnostuksesta ja kokeilun tarpeellisuudesta kertoo myös se, että ensimmäinen 3 000 auton määräraha käytettiin loppuun alle kahdessa kuukaudessa ja 5 000 autolle myönnetty lisämääräraha täyttyi noin viisi kuukautta kokeilun alkamisesta.

Alla olevista kuvista voit tutustua seurantatutkimuksen tuloksiin.

Lähde: Autoalan Tiedotuskeskus