Ehdotukset uuteen tieliikennelakiin hämmentävät

Suomi on sitoutunut yleiseurooppalaisiin tavoitteisiin vähentää jatkuvasti liikennekuolemia ja vakavia loukkaantumisia. Liikenneturvallisuus ei ole Suomessa kuitenkaan kehittynyt tavoitteiden mukaisesti.

Liikenneturvan tekemän lausunnon mukaan osa ehdotetuista muutoksista tieliikennelakiiin jopa heikentävät liikenneturvallisuutta. Lausunnon mukaan myös lakitekstin selkeydessä olisi parantamisen varaa. Sen mukaan tieliikenteen turvallisuuden parantaminen ei ole ollut lähtökohtana uutta tieliikennelakia valmisteltaessa.

Liikenneturvan mukaan lakiluonnoksessa turvallisuus on unohtunut sekä lain tavoitteista että paikoin myös pykälistä. Lakiluonnoksessa korostuu tienkäyttäjän oma vastuu, mikä voi lisätä merkittävästi liikenteen riskejä. Laki olisi rakennettava siten, että se suojaa myös heikommassa asemassa olevia.

Luonnoksessa ehdotetaan joitakin korotuksia nopeusrajoituksiin. Liikenneturva ei esimerkiksi kannata kevytperävaunuisten yhdistelmien ja vanhojen pakettiautojen nopeusrajoituksien korottamista. Luonnoksessa ehdotetaan myös uutta liikennemerkkiä vähimmäisnopeuden osoittamiseksi. Sen käyttötarkoitus ja turvallisuushyöty jäävät epäselviksi.

Ehd+otuksen mukaan liikennevirhemaksun käyttöä laajennettaisiin koskemaan ylinopeuksia 30 km/h:iin asti. Maantienopeuksilla tämä on ymmärrettävä, mutta taajamanopeuksilla samaa ylitystä ei voida pitää vähäisenä rikkomuksena, josta määrättäisiin liikennevirhemaksu. Seuraamuksissa tulisi ottaa huomioon teon moitittavuus.

Liikenneturvan lausunnon kokonaisuudessaan voit lukea täältä.

Kuva: Liikenneturva