Uusi verkkokauppa Teknavi.com

Automaattista autoilua jo viiden vuoden päästä

Autoihin teknologiaa kehittävä ja toimittava Bosch Mobility Solutions kehittää tiiviisti automatisoitua ajamista. Johtokunnan jäsenen mukaan viiden vuoden päästä kuljettaja voi antaa täyden hallinnan autolle.

Bosch on testannut Saksassa tiivistii automatisoituja autoja vuodesta 2013 lähtien. Autoilla on ajettu ilman ongelmia yli 10 000 kilometriä julkisilla teillä. Ajoneuvot hoitavat täysin itsenäisesti ohjaamisen, kiihdyttämisen, jarruttamisen ja ohitukset. Autot tekevät myös itsenäisiä päätöksiä esimerkiksi kaistan vaihtamisesta. Kaikki tämä toiminta perustuu tarkkaan karttatietoon sekä auton ympäristöä tarkkaileviin useisiin antureihin.

– Kiitos pilottihankkeidemme, vuodesta 2020 lähtien moottoriteillä voi nähdä pitkälle automatisoituja autoja ajamassa itseään, sanoo Boschin johtokunnan jäsen Dirk Hoheisel.

Nykyään testiautona toimiva Tesla Model S on käynyt läpi mittavan määrän muutoksia. Autoon on asennettu muun muassa 50 uutta komponenttia ja 1 300 metriä kaapelia. Auton täytyy toimia luotettavasti ja turvallisesti myös tilanteissa, joissa jokin komponentti rikkoutuu. Esimerkiksi jarrujärjestelmä on kaksinkertainen ja järjestelmät toimivat täysin toisistaan riippumatta.

Käytännössä automatisoitu ajaminen muodostuu jo nykyisin autoihin saatavien useiden kuljettajaa avustavien järjestelmien yhteistyöstä. Omina järjestelminään nykyään toimivat aktiivinen vakionopeudensäädin, kuolleen kulman varoitin sekä kaistallapitoavustin muodostavat järjestelmien selkärangan. Kokonaisuudessaan autonomisen autoilun parissa Boschilla työskentelee 2 000 insinööriä.

Suurin este automatisoidun autoilun tiellä on lainsäädäntö. Vuonna 1968 Wienin yleissopimuksessa on kirjattu pykälä siitä, että kuljettajan on säilytettävä ajoneuvonsa hallinta itsellään kaikissa tilanteissa. On kuitenkin olemassa viitteitä, että useissa maissa säädöksiä tullaan muuttamaan. Yhtenä keinona tämän pykälän kiertämiseen on, että kuljettajalla säilyy aina mahdollisuus pystyä ohittamaan tai kytkemään automaatiojärjestelmät pois päältä. Lisäksi ajoneuvojen lisenssisopimukset kieltävät autojen automaattisen ajamisen yli 10 km/h nopeudella. Tämän sopimuksen muutosta valmistelee tällä hetkellä epävirallinen UNECE-työryhmä.

– Olemme varmoja, että hallitukset ja muut toimijat tekevät pian oikeita päätöksiä, sanoo Hoheisel.

Teknavi kertoi aikaisemmin Boschin ja TomTomin yhteistyöstä.