Ajatko yrityksen logoilla varustetulla autolla? Huono käyttäytyminen voi johtaa jopa boikottiin

Valitse kaikki tarvitsemasi autoilun palvelut edulliseen kuukausihintaan.

Klikkaa All In One >>>

Liikenteessä on tunnetusti monenlaisia kuskeja, ja yleensä valtaosa on omasta mielestään muita parempia kuljettajia. Liikenteessä ei kuitenkaan kannata hiiltyä, tai ainakaan antaa sen vaikuttaa omaan ajokäyttäytymiseen. Vaaratilanteiden lisääntymisen lisäksi tämmöinen voi johtaa jälkiseuraamuksiin, tai yrityksen autolla autoillessa esimerkiksi yrityksen palveluiden boikotointiin.

Yrityksen logoilla varustetut autot voivat olla liikenteessä ollessaan hyvää, tai pahimmillaan erittäin huonoa mainosta edustamalleen taholle. Liikenneturvan teettämän kyselyn perusteella yli 90 prosenttia 1 530 vastaajasta koki yrityksen maineen huonontuvan, mikäli yrityksen logoilla varustettu auto esimerkiksi kiilaa törkeästi, ajaa ylinopeutta, tai ajaa päin punaisia. Myös pysäköiminen muuta liikennettä haittavaan paikkaa koettiin paheksuttavana.

Vastaavasti myös hyvä käyttäytyminen huomioidaan. Esimerkiksi tilan antaminen suojatiellä ja yleinen huomaavaisuus nähdään positiivisena toimintana, mikä parantaa käsitystä yrityksestä. Vaikutus ei kuitenkaan ole yhtä voimakas kuin negatiivisessa toiminnassa.

Kohtelias liikennekäyttäytyminen voi vaikuttaa positiivisesti yrityskuvaan.

Sosiaalinen media on osaltaan vaikuttanut etenkin negatiivisista kokemuksista kertomiseen. Asia voidaan jakaa esimerkiksi kuvan tai videon kera, minkä lisäksi palautetta annetaan myös suoraan yritykselle, tai yrityksen sosiaalisen median tilille.

Yrityksen kannalta pahimmillaan huono liikennekäyttäytyminen voi johtaa jopa yrityksen palveluiden boikotointiin.

– Yritysajoneuvojen kuljettajien käyttäytyminen liikenteessä luo osaltaan yrityksen mainetta ja negatiiviset kokemukset jopa muuttavat kuluttajakäyttäytymistä. Yrityksen maine on yksi mahdollinen kriteeri ostopäätöstä tehdessä”, toteaa Liikenneturvan koulutusohjaaja Tomi Rossi.

Kuljettajia palkatessa ja heitä koulutettaessa on siis syytä kiinnittää huomiota myös liikennekäyttäytymiseen. Myös mahdolliseen palautteeseen vastaaminen, ja kuljettajalle asiasta kertominen on ensiarvoisen tärkeää.

Kyselyn tulokset kokonaisuudessaan löydät täältä.

Kuva: Mikko Autio ja Liikenneturva