Näin Windows muuttuu EU:n vaatimuksesta

Windowsiin on luvassa monia muutoksia ensi vuonna, Microsoft tiedottaa.

Ne kaikki liittyvät Euroopan unionin uuteen digimarkkinasäädökseen.

Euroopan unionissa hyväksyttiin aiemmin uusi digimarkkinasäädös, joka astuu voimaan maaliskuussa 2024. Säädös velvoittaa suuria teknologiayhtiöitä, kuten Facebook-yhtiö Metaa, Googlea ja Microsoftia, mukauttamaan toimintaansa monin tavoin.

Säädös vaikuttaa muun muassa suosituimpiin verkkopalveluihin, ja Microsoft on velvoitettu mukauttamaan myös Windows 11:n toimintaa. Säädöksen mukaan Microsoftin on esimerkiksi tarjottava käyttäjille ”mahdollisuus poistaa esiasennettuja sovelluksia tai mukauttaa oletusasetuksia” verkkoselaimia, muita sovelluksia ja hakuja käytettäessä.

Kun säädös astuu voimaan, voivat käyttäjät EU:n alueella poistaa Windows 11:stä kameran, Cortana-avustajan, Valokuvat-sovelluksen sekä Microsoft Edgen. Myös Windows 11:een sisäänrakennetun, Bingillä toteutetun Internet-haun voi halutessaan poistaa käytöstä.

Euroopan unionin ohella muutokset koskevat Islantia, Liechtensteiniä ja Norjaa eli tarkemmin sanottuna Euroopan talousalueen (EEA) maita.

Microsoftin on muun muassa sallittava kolmansien osapuolten minisovellukset Windows 11:ssä. Tällainen valikko ohjelmistoon on tulossa.
Tällaiseen valikkoon puolestaan lisätään Bingin haastavat hakukoneet.

Mielenkiintoista kyllä, kaikki edellä mainitut ohjelmat Edgeä ja Bing-hakua lukuun ottamatta ovat ensi vuonna poistettavissa myös EEA:n ulkopuolella, mutta digimarkkinasäädös tuo joka tapauksessa eräänlaista lisävaltaa esimerkiksi Suomessa asuville.

Windows 11:n muutokset avaavat samalla muille hakukoneille mahdollisuuden kilpailla paikasta ohjelmiston sisäisenä hakuna. Myös Googlen voi siis ennen pitkää asettaa Windows-hauksi Bingin tilalle – mikäli yhtiö tuottaa käyttöjärjestelmälle oman hakusovelluksensa.

Microsoft vahvistaa tiedotteessaan myös, että EEA:n alueella Windows 11 huomioi poikkeuksetta käyttäjien mieltymykset oletussovelluksia valittaessa ja käytettäessä. Muun muassa verkkolinkit avataan siis valitulla selaimella, ja Edgen sekä muiden esiasennettujen ohjelmien ajoittain kritiikkiä herättänyt suosiminen lieneekin digipalveluasetuksen ansiosta vähenemään päin.

Euroopan unionin digimarkkinasäädös koskee niin kutsuttuja portinvartijayrityksiä, jotka on määritelty muun muassa merkittävän markkina-aseman perusteella.