Uusi tieliikennelaki astuu voimaan – tällaisia ovat uudet liikennemerkit ja nämä asiat muuttuvat

Suomessa astuu voimaan uusi tieliikennelaki 1.6.2020. Listasimme uudistuksen isoimmat muutokset sekä uudet liikennemerkit.

Maanantaina 1.6.2020 liikenteessä totellaan uutta monia uudistuksia tuovaa tieliikennelakia. Muutoksia tulee tiemerkintöihin, liikennemerkkeihin sekä yleisiin sääntöihin. Uudistuksilla pyritään selkeyttämään nykyisin liikenteessä havaittavia epäkohtia ja parantamaan liikenteen sujuvuutta. Kokosimme tähän muutamia mielenkiintoisimpia ja isoimpia uudistuksia.

Tienkäyttäjän yleinen velvollisuus on luonnollisesti noudattaa liikennesääntöjä. Tämän lisäksi tienkäyttäjän on noudatettava huolellisuutta ja varoivaisuutta välttääkseen vaaran ja vahingon. Liikennettä ei saa myöskään estää tai haitata, eikä ajoneuvoa saa ajaa aiheettoman hitaasti eikä jarruttaa äkkiä tarpeettomasti. Uutena periaatteena tienkäyttäjälle on tuotu myös ennakointivelvollisuus. Tämän myötä tienkäyttäjän on ennakoitava toisen tienkäyttäjien toimintaa vaaran ja vahingon välttämiseksi ja sovitettava oma toiminta sen mukaiseksi sujuvan ja turvallisen liikenteen edistämiseksi.

Uusia liikennemerkkejä sekä tiemerkintöjä

Näkyvimmät uudistukset ovat luonnollisesti uudet liikennemerkit ja tiemerkinnät. Uusien merkkien joukosta löytyvät esimerkiksi siniselle pohjalle merkitty vähimmäisnopeus ja sen päättyminen, ajokaistojen yhdistyminen, nastarenkailla ajamisen kielto, sähköauton latauspaikka, kaupungin keskustan osoittava merkki, pyöräilijän tienylityspaikka, pyöräkaista sekä pyöräkatu, jolla autoilijan täytyy sovittaa ajonopeus pyörien liikenteen mukaiseksi. Lisäksi monia merkkejä on selkeytetty ja hahmoja yksinkertaistettu. Päivitetyt liikennemerkit otetaan käyttöön kymmenen vuoden siirtymäajan puitteissa. Tiemerkinnöissä isoin muutos on keltaisesta sulkuviivasta luopuminen ja sen korvaaminen valkoisella viivalla. Sulkuviivat pitää olla valkoisia 31.5.2023 mennessä.

Uudistuksia rajoituksissa ja säännöissä

Kaikkia koskeva muutos nopeusrajoituksissa on liikennemerkillä osoitettava tien vähimmäisnopeus. Tällä tavoin rajoitetulla tiellä tai kaistalla ei saa ajaa ajoneuvolla, jonka rakenteellinen nopeus on alle merkillä osoitetun vähimmäisnopeuden.

Paketti-, ruumis-, huolto- ja matkailuautoilta poistuu ajoneuvoneuvokohtaiset nopeusrajoitukset. Käytännössä siis kaikilla kokonaismassaltaan alle 3 500 kiloa painavilla ajoneuvoilla saa ajaa tiekohtaisen rajoituksen mukaan. Myös perävaunujen rajoitukset muuttuvat siten, että jatkossa ajoneuvoluokaltaan O1-merkittyä kevyttä enintään 750 kiloista perävaunua vetävän henkilö- tai pakettiauton suurin sallittu nopeus on 100 km/h.

Talvirenkaiden käyttö sidotaan entistä voimakkaammin vallitseviin keliolosuhteisiin. Aikaisemmin laissa määrättiin, että talvirenkaita on käytettävä joulukuun alusta helmikuun loppuun, mutta uudistuksen myötä talvirenkaita on käytettävä marraskuun alusta maaliskuun loppuun, jos sää tai keli sitä edellyttää. Nastarenkaita saa vastaavasti käyttää marraskuun alusta maaliskuun loppuun ja muulloinkin, jos sää tai keli sitä edellyttää. Vastuu oikeanlaisesta rengastuksesta on aina kuljettajalla.

Pysäköintiin tulee uuden tieliikennelain myötä uusia mahdollisuuksia. Isoin muutos on, että taajamassa kaksisuuntaisella tiellä voi jatkossa pysäyttää ja pysäköidä ajoneuvon kulkusuunnassa myös vasemmalle puolelle tietä, jos se ei vaaranna eikä haittaa muuta liikennettä. Erityisesti sähkö- ja hybridiautojen kohdalla tämä helpottaa kadunvarsilataamista sellaisten autojen kohdalla, joiden latausluukku löytyy auton vasemmasta kyljestä. Lisäksi pysäköintiajan ilmoittamiseen ei tarvitse käyttää enää pysäköintikiekkoa tai vastaavaa laitetta, vaan riittää, että pysäköinnin alkamisajan ilmoittaa selkeästi havaittavalla tavalla. Esimerkiksi paperille kirjoittamalla.

Pyöräilyn sääntöihin ei tule suurempia muutoksia, mutta pyöräilijän on toki hyvä tuntea uudet liikennemerkit. Yksi merkittävä muutos on kuitenkin pimeällä liikkuessa pakollinen punainen valo taaksepäin. Näiden lisäksi yleisenä muistutuksena tieliikennelaissa mainitaan pyöräilijöiden väistämisvelvollisuudesta bussien kanssa; pyöräkaistalla ajavan pyöräilijän on väistettävä pysäkiltä lähtevää bussia, ja oikealta puolelta bussia ohitettaessa ajoneuvosta poistuville matkustajille on mahdollistettava esteetön kulku.

Liikennerikkomukset ja rangaistukset

Uuden tieliikennelain myötä perinteinen rikesakko korvataan liikennevirhemaksulla. Kyseessä on siis sakkorangaistuksen sijaan hallinnollinen maksu, jonka tarkoituksena on osaltaan myös korostaa, että sakkorangaistukset on varattu moitittavuudeltaan vakavampien liikennerikosten rangaistukseksi. Liikennevirhemaksu voi vaihdella välillä 20-200 euron välillä. Esimerkiksi jalankulkijan liikennesääntörikkomuksesta määrättävä liikennevirhemaksu on 20 euroa, mutta moottorikäyttöisen ajoneuvon kuljettajan liikennesääntörikkomusta liikennevirhemaksu on 100 euroa. Liikennevirhemaksu voidaan määrätä ajoneuvon kuljettajalle esimerkiksi henkilökohtaisen turvalaitteen käyttämättä jättämisestä, punaisen liikennevalon, etuajo-oikeuden, väistämisvelvollisuuden, kiellon tai rajoituksen noudattamatta jättämisestä, häiritsevää tai tarpeetonta ajoa koskevan kiellon noudattamatta jättämisestä tai viestintävälineen käyttöä koskevan kiellon noudattamatta jättämisestä.

Rikesakon tavoin ajo-oikeuden haltijalle toistuvasti määrätyt liikennevirhemaksut voivat vaikuttaa ajo-oikeuden haltijan ajo-oikeuteen. Poliisin on määrättävä ajo-oikeuden haltija ajokieltoon, jos hän vähintään neljästi kahden vuoden tai kolmesti vuoden aikana on syyllistynyt viestintävälineen kiellettyyn käyttöön, ylittänyt nopeusrajoituksen yli 10 km/h enintään 60 km/h rajoitusalueella, ylittänyt nopeusrajoituksen yli 15 km/h yli 60 km/h rajoitusalueella, tai niin sanotusti ajanut päin punaisia. Liikennevirhemaksun suuruus enintään 60 km/h nopeusrajoitusalueilla on 1-10 km/h ylityksestä 100 euroa, 11-15 km/h ylityksestä 170 euroa ja 16-20 km/h ylityksestä 200 euroa. Yli 60 km/h nopeusrajoitusalueilla liikennevirhemaksun suuruus on vastaavilla ylityksillä 70, 140 ja 170 euroa. Jos ylitystä on 21 km/h tai enemmän määrää poliisi rangaistuksen päiväsakkoina.

Lisää uudesta tieliikennelaista ja sen yksityiskohdista voi lukea Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin verkkosivuilta.

Kuvat: Mikko Autio ja Traficom
Lähde: Traficom ja Väylävirasto

Seuraa Teknavia sosiaalisessa mediassa!
Löydät meidät Facebookista, Instagramista, Twitteristä ja YouTubesta.