Verkkosivun käyttöehdot

Käyttämällä tätä verkkosivua sitoudut noudattamaan käyttöehtoja. Jos et hyväksy näitä käyttöehtoja, älä käytä tätä verkkosivustoa. Käyttöehtoja sovelletaan Suomen Teknavi Oy:n (”Teknavi”) verkkosivuihin. Tutustu huolellisesti näihin käyttöehtoihin aina, kun käytät Teknavin verkkosivuja.

Käyttämällä Teknavin verkkosivuja sitoudut noudattamaan kulloinkin voimassa olevia käyttöehtoja. Koska Teknavi voi muuttaa käyttöehtoja, kehotamme sinua tutustumaan säännöllisesti näihin käyttöehtoihin.

Immateriaalioikeudet

Teknavin verkkosivujen sisältö on suojattu tekijänoikeuslain mukaisesti. Teknavi pidättää itsellään kaikki oikeudet Teknavin verkkosivuihin ja niiden sisältöön, jollei näissä käyttöehdoissa tai verkkosivuilla toisin mainita. Teknavin verkkosivujen sisällön tai sen osan kopioiminen, jakelu tai tallentaminen on kiellettyä ilman Teknavin etukäteistä kirjallista suostumusta lukuun ottamatta erikseen mainittuja poikkeuksia.

Teknavin jälleenmyyjät ja yhteistyökumppanit saavat käyttää kuva- tai materiaalipankin aineistoa kerrottaessa Teknavin tuotteista sähköisessä tai painetussa mediassa sekä tuotemainosten yhteydessä. Lisäksi kuvapankin aineistoa on sallittua käyttää journalistisiin tarkoituksiin, sillä edellytyksellä, että tiedon lähde mainitaan sitä käytettäessä.
Muutoin tekstiä tai kuvia ei saa käyttää kaupallisiin tai hyvien tapojen vastaisiin tarkoituksiin. Teknavin verkkosivuja saa katsella ja selata sekä tulostaa käyttäjän omaa, henkilökohtaista käyttöä varten.

Tuotteiden saatavuus

Teknavin ei myy verkkosivuilla esiteltäviä tuotteita suoraan kuluttajille, joten tuotteiden esittely Teknavin verkkosivuilla ei ole tarjous niiden myymisestä. Tiedot, jotka koskevat tuotteiden saatavuutta tai soveltuvuutta, tulee selvittää ennen ostoa jälleenmyyjiltä.

Vastuuvapauslauseke

Kaikki Teknavin verkkosivujen sisältämä aineisto toimitetaan ”sellaisena kuin se on”, ilman minkäänlaisia takuita. Teknavi ei takaa Teknavin verkkosivujen keskeytyksetöntä tai virheetöntä toimintaa eikä vastaa verkkosivujen saatavuudesta. Teknavi varaa itselleen oikeuden milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta muokata verkkosivuja tai niiden sisältöä tai estää pääsyn sivuille kokonaan tai osittain.

Teknavin verkkosivuilla voi olla linkkejä kolmansien osapuolten omistamille tai ylläpitämille sivuille. Tällaisille sivuille siirtyessään käyttäjän on tutustuttava ja hyväksyttävä niiden mahdolliset käyttöehdot ennen käytön aloittamista. Teknavilla ei ole mahdollisuuksia vaikuttaa niiden sivujen sisältöön, joihin sen sivuilta on linkkiyhteys ja jotka on tehty tai julkaistu jonkun muun kuin Teknavin toimesta eikä Teknavi vastaa niiden sivujen sisällöstä.

Teknavi ei vastaa verkkosivujen ja siellä olevien tietojen käytön välittömästi tai välillisesti aiheuttamista vahingoista, kuten viivästyksestä, tulojen, liikearvon, käyttöoikeuden tai tiedon menetyksestä taikka muusta taloudellisesta menetyksestä. Teknavi ei ole vastuussa verkkosivuilla tarjoamansa palvelun tai sen keskeytymisen aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista, kuten viivästyksestä, tulojen, liikearvon, käyttöoikeuden tai tiedon menetyksestä taikka muusta taloudellisesta menetyksestä. Teknavi ei myöskään vastaa tietojärjestelmä- tai tietoliikennehäiriöiden tai -virheiden tai haittaohjelmien mahdollisesti aiheuttamista menetyksistä tai vahingoista.

Käyttäjän antamat tiedot

Lähettämällä aineistoa tai tietoja Teknaville esimerkiksi sähköpostitse tai Teknavin verkkosivujen verkkolomakkeen välityksellä käyttäjä hyväksyy ja vahvistaa sen, että käyttäjällä on oikeus lähettää aineisto tai tiedot Teknaville sen vapaasti hyödynnettäväksi ilman eri korvausta käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle. Lisäksi käyttäjän tulee varmistaa, että lähettämänsä aineisto tai tiedot eivät ole laittomia, hyvien tapojen vastaisia tai muuten julkaistavaksi kelpaamattomia ja että ennen lähettämistä käyttäjä on tehnyt kohtuulliset varotoimet löytääkseen ja poistaakseen aineiston mahdollisesti sisältämät virukset tai muut haitalliset tai tuhoavat ominaisuudet.

Teknavi ei ole vastuussa verkkosivujensa käyttäjien lähettämän aineiston tai tietojen sisällöstä. Teknavi voi harkintansa mukaan milloin tahansa poistaa käyttäjien lähettämän aineiston tai tiedot verkkosivuiltaan.

Henkilötietojen käsittely ja evästeet

Teknavi noudattaa henkilötietojen käsittelyssä voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Teknavin verkkosivuilla käytetään evästeitä, joiden avulla kerätään tietoa Teknavin verkkosivujen käytöstä. Tietoja käytetään muun muassa Teknavin verkkosivujen turvallisuuden varmistamiseksi, käytön seurantaan, kohdennetun mainonnan tuottamiseen ja mainonnan tehon mittaamiseen. Lisätietoja evästeistä ja henkilötietojen käsittelystä on saatavilla Evästekäytännöstä ja Teknavin verkkosivujen tietosuojaselosteesta.

Sovellettava laki

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

Kysymykset ja huomautukset

Näitä käyttöehtoja koskevat kysymykset ja huomautukset pyydetään ystävällisesti lähettämään osoitteeseen toimitus@teknavi.fi.