Uusi verkkokauppa Teknavi.com

Viestintävirastolta määräys Telialle: lainvastaisesti poistetut roaming-palvelut palautettava vanhoihin matkapuhelinliittymiin

Viestintävirasto on kertonut edellyttävänsä, että Telia palauttaa niihin vanhoihin matkapuhelinliittymiin roaming-palvelut, joista ne on poistettu.

Viestintäviraston mukaan Telia lähetti kesäkuussa merkittävälle määrälle asiakkaitaan kirjeen, jossa se kertoi poistavansa mahdollisuuden liittymän käyttöön ulkomailla 14.6.2017 alkaen. Muutos koski liittymiä, jotka olivat poistuneet myynnistä viimeistään vuonna 2012. Osan asiakkaista tieto saavutti vasta roaming-palveluiden poistamisen jälkeen. Muutoksesta on tullut Viestintävirastoon ja kuluttajaviranomaisille lukuisia yhteydenottoja.

”Lain mukaan liittymäsopimuksiin on mahdollista tehdä muutoksia kuluttajan vahingoksi vain, jos sopimuksen sisältö ei olennaisesti muutu. Kaikista tällaisista muutoksista on tiedotettava asiakkaita hyvissä ajoin eli viimeistään kuukautta ennen muutoksen tekemistä”, Viestintäviraston lakimies Marko Priiki sanoo.

Viestintävirasto kertoo katsovansa antamassaan päätöksessä roaming-palvelut niin olennaiseksi osaksi liittymäsopimusta, että niiden poistaminen operaattorin yksipuolisella ilmoituksella on lain vastaista. Telian on palautettava liittymiin roaming-palvelut porrastetusti siten, että puhe- ja tekstiviestipalvelut on palautettava viimeistään 31.8. ja tiedonsiirtopalvelut viimeistään 31.10.2017.

Telia uudisti nykyisin myymänsä liittymät jo aiemmin keväällä ja ne sisältävät myös EU-käyttöä. Telia on korostanut voimakkaasti roamingin kuulumista sen liittymiin markkinoinnissaan.

”Operaattorin ei ole pakko tarjota roaming-palveluita uusissa liittymäsopimuksissa. Operaattorilla on myös halutessaan oikeus irtisanoa liittymäsopimukset, joissa se ei halua jatkossa tarjota roaming-palveluita. Sen sijaan yksipuolinen roaming-palvelujen poistaminen voimassa olevista sopimuksista rikkoo räikeällä tavalla asiakkaiden lakiin perustuvia oikeuksia. Lyhyt aikataulu keskellä lomakautta vielä korostaa mahdollista haittaa asiakkaille – palvelut ovat voineet katketa jopa kesken ulkomaanmatkan”, toteaa Viestintäviraston Kuluttajansuoja-ryhmän päällikkö Merja Saari.

Viestintävirasto väläyttää myös Telian tehneen mahdollisesti sopimusrikkomuksen. ”Roaming-palveluiden poistaminen ja asiakkaiden puutteellinen informointi saattavat olla myös Telian sopimusrikkomus. Viestintävirasto ei kuitenkaan voi ratkaista operaattorin ja asiakkaan välisiä yksittäisiä sopimusriitoja tai korvauskysymyksiä. Näistä on reklamoitava operaattorille. Ohjeita reklamaation tekemiseen löytyy kuluttajaneuvonnan verkkosivuilta”, toteaa Viestintävirasto.

Viestintävirasto antaa myös käytännön toimintaohjeita:

  • Jos matkustat lähiaikoina, varmista tarvittaessa, että liittymäsi toimii ulkomailla.
  • Jos roaming-palvelut on poistettu liittymästäsi, sinulla on oikeus irtisanoa liittymäsopimuksesi päättymään välittömästi.
  • Jos olet kärsinyt vahinkoa tai haluat vaatia hyvitystä roaming-palveluiden poistamisesta, tee reklamaatio Telialle. Lisätietoja oikeuksistasi palvelun virhetilanteissa.
  • Jos reklamaatio ei johda toivottuun lopputulokseen, voit ottaa yhteyttä maistraattien kuluttajaneuvontaan. Kuluttajaoikeusneuvojalta saat maksutta opastusta ja sovitteluapua riitatilanteessa. Viime kädessä voit viedä asian kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi.